Informacje dla pracodawców

Zakres wsparcia

 • Identyfikacja priorytetowych obszarów działań i wsparcie w opracowaniu założeń programu
 • Dostarczenie dobrych przykładów w tym możliwość wymiany doświadczeń z innymi pracodawcami
 • Bezpłatne konsultacje z: lekarzami, epidemiologami, ekspertami medycyny pracy, ekspertami prawa pracy, ekspertami BHP, ekspertami ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych
 • Wskazanie korzyści płynących z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych - zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych, wizerunkowych
 • Określanie konkretnych ryzyk związanych z realizacją programu
 • Wyliczenie kosztów przeprowadzenia programu profilaktycznego
 • Dostarczenie narzędzi, które ułatwią efektywne wdrożenie, realizację i ewaluację działań
 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej pozyskiwania alternatywnych środków do realizacji działań w tym także unijnych
 • Dostarczenie praktycznej wiedzy na temat planowania projektów i aplikowania o środki z Funduszy Europejskich, dostępnych w ramach perspektywy
 • Konsultacje i możliwość wsparcia przy składaniu wniosków
 • Organizacja szkoleń dla osób zarządzających zdrowiem w miejscu pracy
 • Organizacja spotkań edukacyjnych dla pracowników z udziałem ekspertów medycznych
 • Wsparcie w promocji działań wewnątrz struktur - dostarczenie takich narzędzi jak: plakaty, broszury edukacyjne, mailingii etc.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: