Informacje dla pracodawców

Argumenty do działania

  • Troska o zdrowie pracowników i oferowanie im odpowiednich rozwiązań profilaktycznych i ochronnych to realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
  • Dbałość o zdrowie pracowników pokazuje wyraźnie, że pracodawcy zależy na pracowniku
  • Obowiązkiem pracodawcy jest m.in. zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • Troska o zdrowie pracowników przynosi pracodawcy wiele korzyści ekonomicznych i wizerunkowych
  • Programy profilaktyczne to świetne rozwiązanie w budowaniu potencjału każdej firmy
  • Inwestycja w profilaktykę to nie tylko koszt, ale realna korzyść, np.: zmniejsza koszty absencji pracowniczych, zachorowalność na konkretne choroby oraz liczbę ciężkich powikłań i zgonów
  • Szczepienia profilaktyczne to bezpieczna interwencja o udowodnionej skuteczności odpowiadającej konkretnej potrzebie zdrowotnej
  • Realizacja działań profilaktycznych może być rozłożona na kilka lat, w zależności od możliwości budżetowych firmy
  • Zasadność działań profilaktycznych potwierdzają liczne badania, analizy i statystyki

Zachęcamy do skorzystania z oferowanego przez nas wsparcia.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: