Informacje dla pracodawców

Klauzula informacyjna - Pfizer

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PFIZER

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwu danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych po ich udostępnieniu przez Compass Public Relations s.c. K. Waligóra, A. Pawlikowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 64/223 w związku z Państwa aktywnością w ramach projektu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” jest Pfizer (Pfizer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa). 
 2. Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych prosimy kierować do powołanego Inspektora Ochrony Danych następującymi kanałami:
  • pisemnie na adres Administratora ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa (Polska)
  • mailowo na adres warsaw.office@Pfizer.com 
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48/22 335 61 00.
 3. Pfizer przetwarza Państwa dane osobowe w celu przekazywania informacji edukacyjnych w zakresie profilaktyki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Realizując powyższy cel Pfizer będzie się kontaktować z Państwem na podane w formularzu dane rejestrowe. 
 4. Ponadto Pfizer będzie przetwarzał Państwa dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO), oraz prawnie uzasadnionych interesów Pfizer (np. celem umożliwienia przetwarzania danych osobowych osób kontaktowych wskazanych w Umowie,  oraz do przeprowadzania kontroli w celu identyfikowania i przeciwdziałania sytuacjom potencjalnie korupcjogennym oraz na potrzeby zapewnienia transparentności w zakresie interakcji Administratora Danych z organizacjami i przedstawicielami służby zdrowia oraz funkcjonariuszami publicznym, oraz przetwarzania danych osobowych osób kontaktowych – (na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO). 
 5. Wyłącznie dla realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych, Pfizer może przechowywać dane osobowe w scentralizowanych bazach danych i ujawniać je swoim spółkom w innych krajach (https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities), swoim dostawcom, usługodawcom i organom regulacyjnym, na całym świecie (w tym w Stanach Zjednoczonych) oraz organom administracji publicznej celem realizacji obowiązków prawnych. Grupa spółek Pfizer wprowadziła odpowiednie zabezpieczenia zarówno w swojej grupie, jak i u dostawców spoza EOG / Szwajcarii (zatwierdzone przez władze UE dostępne na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm, który może być okresowo aktualizowany przez Komisję Europejską lub równoważne gwarancje pisane w przepisach EOG / Szwajcarii dotyczących ochrony danych). Więcej informacji na temat tych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, jak wskazano poniżej. 
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania (lub cofnięcia zgody) realizacja celu, w jakim dane zostały podane może nie być możliwa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania Państwa zgody.
 8. Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
 9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku Polski organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: