Informacje dla pracodawców

Debaty i wywiady z ekspertami

Zachęcamy Państwa do obejrzenia retransmisji cyklu debat eksperckich, które odbyły się w 2020 r. i w 2021 r. w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka.

Projekt „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” w animacji

Przygotowaliśmy krótki animowany film o projekcie „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, prezentujący założenia projektu oraz dostępne na stronie internetowej materiały i narzędzia ułatwiające zaplanowanie, wdrożenie i ewaluację programów zdrowotnych. W filmie przypominamy też o możliwości zasięgnięcia bezpłatnych konsultacji z ekspertami projektu oraz wzięcia udziału w debatach i praktycznych warsztatach, organizowanych każdego roku w ramach projektu. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

DEBATA EKSPERCKA: Jak skutecznie chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19?

Jakie są wytyczne i kierunki rozwoju polityki senioralnej oraz możliwości jej realizacji? Jakie są przykłady skutecznych programów profilaktyki chorób zakaźnych, potwierdzające potrzebę ich realizacji? Z jakich, nowych narzędzi można skorzystać przy projektowaniu, wdrażaniu, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych? 

Zapraszamy na retransmisję debaty pt. „Profilaktyka chorób zakaźnych wśród seniorów w dobie pandemii COVID-19 jako element odpowiedzialnej polityki senioralnej. Korzyści i praktyczne rozwiązania” z udziałem przedstawicieli środowiska medycznego, samorządów i instytucji działających na rzecz seniorów, która odbyła się 16 września 2020 r.

DEBATA EKSPERCKA: Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród pracowników placówek medycznych w dobie pandemii COVID-19. Praktyczne wskazówki i możliwe rozwiązania.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zapewnieniu pracownikom ochrony przed chorobami zakaźnymi i do czego obligują przepisy medycyny pracy? Jakie są kierunki i dobre przykłady realizacji szczepień wśród personelu medycznego? 

Zapraszamy na retransmisję debaty pt. „Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych w dobie pandemii COVID-19 – praktyczne wskazówki i możliwe rozwiązania” z udziałem przedstawicieli środowiska medycznego i medycyny pracy, która odbyła się 23 września 2020 r.

DEBATA EKSPERCKA: Profilaktyka chorób zakaźnych to dobra praktyka CSR i przykład efektywnej współpracy międzysektorowej

Dlaczego firmy sektora MŚP powinny zaangażować się w działania społecznie odpowiedzialne? Czy realizacja samorządowych PPZ to dobry przykład praktyki CSR? Jakie są korzyści ekonomiczne, zdrowotne, rekrutacyjne, wizerunkowe z prowadzenia projektów prozdrowotnych, w tym działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych?

Zapraszamy na retransmisję debaty pt. „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu” z udziałem ekspertów ds. zdrowia, przedstawicieli pracodawców i praktyków samorządowych, która odbyła się 21 października 2020 r.

WYWIAD Z EKSPERTEM: Jak zapewnić seniorom dostęp do skutecznej profilaktyki chorób zakaźnych?

Wspieranie seniorów w zakresie dostępu do profilaktyki jest zadaniem nas wszystkich, a szczególna rola przypada w tym obszarze m.in. instytucjom państwowym, samorządom, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom i pracodawcom. Seniorzy są grupą najbardziej narażoną na ryzyko zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a także innymi groźnymi chorobami zakaźnymi. Szczególnie w dobie pandemii COVID-19 powinniśmy dbać o ich aktywność fizyczną, psychiczną i bezpieczeństwo zdrowotne, zapewniając m.in. dostęp do szczepień przeciwko grypie i pneumokokom.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Panem Łukaszem Salwarowskim, Prezesem Stowarzyszenia MANKO, redaktorem naczelnym Głosu Seniora, realizatorem programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora, Członkiem Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej.