Informacje dla pracodawców

Aktualności

Absencja chorobowa pracowników województwa mazowieckiego jest najwyższa w Polsce i wciąż rośnie

7 maja  2019 roku we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sierpcu oraz Fundacją Aby Żyć zorganizowaliśmy konferencję pt. Profilaktyka chorób odkleszczowych- proste kroki do zbudowania zdrowego miejsca pracy.

 Podczas konferencji omówiono sytuację w regionie, możliwości profilaktyki, poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Eksperci mówiąc o priorytetach zwrócili szczególną uwagę na zakażenia wywołane przez kleszcze. Nie zabrakło również informacji o prawach i obowiązkach pracodawców w tym zakresie, a także przykładów orzecznictwa. Przedstawiono badania dowodzące, że pracownicze programy profilaktyczne, w tym szczepienia, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skutecznej profilaktyki. W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali kompleksową wiedzę na temat mechanizmów wdrażania działań prewencyjnych a także korzyści płynących z wprowadzania programów zdrowotnych w miejscu pracy.

- Od pewnego czasu województwo mazowieckie jest w czołówce zachorowalności na Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM). Liderem w Polsce jest wciąż województwo podlaskie, ale Mazowsze plasuje się w pierwszej trójce najbardziej zagrożonych regionów Polski. Zmiany środowiskowe, w tym klimatyczne sprzyjają kleszczom. Badania potwierdzają, że każdego roku przybywa kleszczy. Popularność aktywności na świeżym powietrzu dodatkowo sprzyja okazjom do wzrostu pokłuć kleszczowych. Istnieje też wiele zawodów, które narażają pracownika na częstszy kontakt z naturalnym środowiskiem bytowania kleszcza, co w konsekwencji może prowadzić do poważnej choroby wirusowej jaką jest Kleszczowe Zapalenie Mózgu. Pierwsze objawy pojawiają się w ciągu czterech tygodni po ukłuciu przez pasożyta. Jest to ostra choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego, która może prowadzić u części chorych do zgonu lub trwałych następstw neurologicznych. Proces terapeutyczny odbywa się w warunkach szpitalnych i może trwać nawet wiele tygodni, a leczenia przyczynowego niestety brak. Konieczna jest również wielomiesięczna rehabilitacja, co powoduje długotrwałe wyłączenie z życia zawodowego. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i uświadamianie ludziom, że szczepienia są najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym, szczególnie w grupach ryzyka zawodowego – podsumowała Prof. dr hab. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 Częsta absencja spowodowana chorobą generuje dla pracodawcy nie tylko dodatkowe koszty,ale wymusza stałe zmiany w organizacji pracy. Jak pokazują liczne przykłady, profilaktyka w miejscu pracy – to inwestycja, nie koszt.

Zgodnie z art.20 ust.1 „Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” w celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych u osób pracujących i narażonych na działanie czynników biologicznych przeprowadza się, po uzyskaniu ich zgody, szczepienia ochronne wskazane na danym stanowisku pracy. Koszty przeprowadzenia szczepień ochronnych wskazanych na danym stanowisku pracy oraz preparatów do tych szczepień ponosi pracodawca z wyjątkiem szczepień przeciw WZW B dla osób wykonujących zawód medyczny, które są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia – poinformował Marcin Pieklak, adwokat z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Szczególnie narażeni na działanie szkodliwych czynników biologicznych są pracownicy zakładów produkujących żywność, rolnicy, pracownicy jednostek ochrony zdrowia, osoby mające w pracy kontakt ze zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego, a także pracownicy zakładów gospodarki odpadami – dodaje M. Pieklak.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pracodawców, osoby zarządzające zasobami ludzkimi i osoby mające wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w firmach i przedsiębiorstwach, przedstawiciele białego personelu oraz placówek pedagogicznych.

 


Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: