Informacje dla pracodawców

Aktualności

Rozpoczęliśmy dziewiątą edycję projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”!

W 2022 roku już po raz dziewiąty będziemy realizować działania edukacyjne w ramach projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”.

W ramach tegorocznych działań już po raz trzeci zorganizujemy cykl debat eksperckich skierowanych do wybranych grup docelowych. Spotkania zorganizowane zostaną wspólnie z Polskim Towarzystwem Przedsiębiorczości, wydawcą Rynku Zdrowia oraz Portalu Samorządowego. Pierwsze wydarzenie pt. “Inwestycja w zdrowie jako element zrównoważonego rozwoju regionu. Etapy i gotowe rozwiązania realizacji samorządowych Programów Polityki Zdrowotnej.”, dedykowane przedstawicielom samorządów, zaplanowane jest na 8 czerwca na godzinę 11:00. Drugie spotkanie pt. „Inwestycja w zdrowie jako dobra praktyka CSR - bądź pracodawcą odpowiedzialnym społecznie. Etapy i gotowe rozwiązania realizacji programów chroniących pracowników przed chorobami zakaźnymi.”, dedykowane szeroko rozumianym pracodawcom, przedsiębiorcom i realizatorom programów profilaktycznych, odbędzie się 15 czerwca o godzinie 11:00.

Na debaty można zapisać się poprzez stronę: https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2022/3/.

Patronat nad tegoroczną inicjatywą objęli: Business Centre Club, Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego J. Nofera, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Stowarzyszenie MANKO, Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych, Fundacja Edukacja Sportowa, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

Patronami medialnymi zostali natomiast: Rynek Zdrowia, Portal samorządowy, Głos Seniora, Dziennik Warto Wiedzieć, Magazyn Wspólnota oraz portal Odpowiedzialnybiznes.pl.

Zarówno udział w spotkaniach, jak i wszystkie materiały oraz narzędzia udostępniamy Państwu bezpłatne.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: