Informacje dla pracodawców

Aktualności

Rusza ósma edycja projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”

W 2021 roku planujemy zorganizować cykl pięciu debat eksperckich, których tematem przewodnim będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia działań zdrowotnych, w tym pozyskania alternatywnych środków na ich realizację. Debaty zostaną zorganizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Przedsiębiorczości, wydawcą Rynku Zdrowia oraz Portalu Samorządowego i odbędą się w dniach: 20 i 31 maja, 21 czerwca oraz 7 i 28 września. Zarówno udział w wydarzeniach, jak i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne.

Przekażemy również do Państwa dyspozycji nowe, bezpłatne materiałały merytoryczne i narzędzia, których celem będzie wsparcie Państwa w zaplanowaniu, realizacji i ewaluacji działań zdrowotnych.

Patronat nad tegoroczną inicjatywą objęli: Krajowa Izba Gospodarcza, Business Centre Club, Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Stowarzyszenie MANKO oraz Fundacja Edukacja Sportowa. Partnerem merytorycznym projektu jest Fundacja Aby Żyć. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Pfizer. 

Patronami medialnymi zostali natomiast: Rynek Zdrowia, Portal Samorządowy, Głos Seniora, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Wspólnota. 

Zarówno udział w spotkaniach, jaki i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: