Informacje dla pracodawców

Aktualności

Odpowiedzialność za zdrowie - dobra praktyka CSR i element zrównoważonego rozwoju regionu – poradnik dla samorządów i pracodawców

W ramach naszego projektu we współpracy z ekspertami przygotowaliśmy poradnik „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu”. Materiał ma na celu przybliżenie znaczenia i korzyści wynikających z zaangażowania w działania profilaktyki zdrowotnej w lokalnych społecznościach i miejscach pracy.

Chcąc jak najlepiej przybliżyć zagadnienie dotyczące odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, w poradniku udzieliliśmy odpowiedzi m.in. na pytania: czym jest CSR? Dlaczego firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) powinny angażować się w takie działania? Co CSR oznacza dla samorządów? Czy realizacja samorządowych Programów Polityki Zdrowotnej (PPZ) to dobry przykład praktyki CSR? Jak pozyskać alternatywne środki na programy zdrowotne dla pracowników i społeczności lokalnej?

Troska o zdrowie pracowników i lokalnych społeczności oraz oferowanie im odpowiednich rozwiązań profilaktycznych i ochronnych to idea społecznej odpowiedzialności, która od kilkunastu lat nabiera coraz większego znaczenia. Dlatego też wierzymy, że przekazana przez ekspertów wiedza dotycząca odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, ułatwi Państwu zaplanowanie swoich celów strategicznych w powiązaniu z koncepcją CSR, i pomoże osiągnąć przy tym wymierne korzyści.

Poradnik dostępny jest pod poniższym linkiem, z możliwością bezpłatnego pobrania:
https://www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl/pracodawcy/profilaktyka-chorob-zakaznych


Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: