Informacje dla pracodawców

Aktualności

Spotkanie na temat profilaktyki chorób odkleszowych i innych chorób zakaźnych w miejscu pracy w województwie mazowieckim

20 listopada 2019 roku wraz z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Płocku oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gostyninie zorganizowaliśmy konferencję pt.: Profilaktyka chorób odkleszczowych i innych najczęstszych chorób zakaźnych – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy. Podczas spotkania omówiono sytuacje w województwie mazowieckim gdzie  według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba dni absencji chorobowej z tytuły choroby własnej w 2017 roku była najwyższa spośród wszystkich województw. W porównaniu z rokiem 2016 wzrosła o ponad 1027 dni i osiągnęła rekordowy w skali kraju wynik 32 225 dni  [i].

Na konferencji zebrali się przedstawiciele środowisk odpowiedzialnych za profilaktykę i działania prozdrowotne w celu wypracowania standardów zapobiegania chorobom w mazowieckich  zakładach pracy. Obecni na spotkaniu eksperci zwracali szczególną uwagę na korzyści wynikające z obejmowania pracowników szczepieniami ochronnymi – które, są profilaktyką nie tylko efektywną kosztowo, ale przynoszą także wymierne korzyści związane z zarządzaniem personelem w firmie. Debatowano na temat sytuacji w regionie, poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.  Rozmawiano o tym jak skutecznie zmniejszyć absencję chorobową pracowników.  Jak wdrożyć skuteczny program zdrowotny w firmie oraz jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie tworzenia zdrowego miejsca pracy.  Eksperci mówiąc o priorytetach zwrócili szczególną uwagę na zakażenia wywołane przez kleszcze, zwłaszcza w grupach zawodowych gdzie to zagrożenie jest o wiele wyższe.

- W województwie mazowieckim odnotowujemy jedne z wyższych zachorowań na Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM) w Polsce. Województwo to było w 2017 roku na 3 miejscu, zaraz po warmińsko – mazurskim i podlaskim. Również w przypadkach zachorowań na chorobę meningokokową czy wywołaną przez pneumokoki przoduje mazowieckie [i]. KZM jest ostrą chorobą zakaźną ośrodkowego układu nerwowego, która może prowadzić do zgonu lub trwałych następstw neurologicznych u 35 do 58% pacjentów. Proces terapeutyczny odbywa się w warunkach szpitalnych i trwa wiele tygodni, a leczenia przyczynowego brak. Konieczna jest również wielomiesięczna rehabilitacja, co powoduje długotrwałe wyłączenie z życia zawodowego. Wszystkim tym chorobom można zapobiec poprzez szczepienia. Są one najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym, szczególnie w grupach ryzyka zawodowego. Skuteczna profilaktyka daje ogromne korzyści zarówno zdrowotne jak  
i ekonomiczne – mówi 
dr n. med. Małgorzata Bednarek, Katedra Chorób Zakaźnych UM w Łodzi.

Z danych raportu pt.: „Szczepienia przeciw pneumokokom w populacji osób dorosłych w Polsce. Analiza bieżąca[ii] wynika, że absencja chorobowa maleje istotnie po szczepieniach przeciw pneumokokom (w pierwszym roku o 18%, w drugim – o 21,4%). Wśród chorych ze schorzeniami dolnych dróg oddechowych absencja chorobowa spada w stosunku do absencji notowanej przed szczepieniem odpowiednio o 23 i 60,3%. U osób z rozpoznaniem chorób układu krążenia spadek wynosi 25% w pierwszym roku i 38% w drugim roku po szczepieniu. Spadek dotyczy nie tylko całkowitej liczby dni zwolnienia lekarskiego w roku, ale także liczby pacjentów korzystających ze zwolnień. Biorąc do analizy koszt pośredni jednego dnia nieobecności pracy (wg rachunku po czynnikach kosztów produkcji – ok. 300 zł) średnie zmniejszenie kosztów pośrednich na jednego zawodowo aktywnego szczepionego w pierwszym roku po szczepieniu wynosi 173 zł, a w drugim – 204 zł, dla chorób dolnych dróg oddechowych odpowiednio: 886 i 2307 zł. Częsta absencja spowodowana chorobą generuje dla pracodawcy nie tylko dodatkowe koszty, ale wymusza stałe zmiany w organizacji pracy. Jak pokazują liczne przykłady, profilaktyka w miejscu pracy – to inwestycja, nie koszt.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pracodawców, osoby zarządzające zasobami ludzkimi i osoby mające wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w firmach i przedsiębiorstwach.


 [i] Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce wydawane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

 [ii] Raport z 2017 roku autorstwa profesora Andrzeja M. Fala, Doroty M. Fal, M. Kiedik oraz Barbary Gad-Karpierz opracowany na podstawie badań na grupie 1,9 mln osób.

 [i] Opracowanie tematyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Absencja chorobowa w 2017 roku”


 Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: