Informacje dla pracodawców

Aktualności

Zapraszamy na pierwszą z cyklu debat eksperckich – na temat priorytetów w profilaktyce chorób zakaźnych wśród seniorów w czasie pandemii COVID-19

Aktualne wytyczne i priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród seniorów oraz skuteczne i możliwe do wdrożenia rozwiązania zmierzające ochrony w Polsce jak największej grupy osób starszych będą głównymi tematami eksperckiej debaty, która odbędzie się już w środę, 16 września w godzinach 11.00-12.30.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:

  • Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród osób po 60 r.ż. w dobie pandemii COVID-19. Aktualne zalecenia i rekomendacje dla seniorów i instytucji. 
  • Aktualne potrzeby społeczne i instytucjonalne – z perspektywy przedstawicieli organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych.
  • Jak skutecznie realizować programy skierowane do osób po 60 r.ż? Analiza przypadków oraz możliwych do wdrożenia, sprawdzonych rozwiązań. Pożądane kierunki rozwoju PPZ skierowanych do seniorów.
  • Z jakich narzędzi korzystać przy projektowaniu, wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych?

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań obecnym ekspertom.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali:

  • Prof. dr hab. med. Adam Antczak, Specjalista chorób płuc, Kierownik Oddziału Klinicznego Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  • Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO, redaktor naczelny Głosu Seniora, realizator programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora, Członek Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • Iwona Wielgus, Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Seniorów, Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego.
  • Lek. med. Tomasz Zieliński, Wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców.

Spotkanie poprowadzi: lek. med. Tomasz Jan Prycel, ekspert w obszarze współpracy i tworzenia projektów zdrowotnych, partner projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu. Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2020/1/

Partnerami medialnymi wydarzenia są: rynekzdrowia.pl oraz portalsamorzadowy.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: