Informacje dla pracodawców

Aktualności

Zapraszamy na drugą z cyklu debat eksperckich - na temat profilaktyki chorób zakaźnych wśród pracowników ochrony zdrowia w dobie pandemii COVID-19

Aktualne priorytety, wytyczne w profilaktyce chorób zakaźnych wśród pracowników ochrony zdrowia w dobie pandemii COVID-19 oraz praktyczne wskazówki i możliwe do wdrożenia rozwiązania zmierzające do ochrony białego personelu przed chorobami zakaźnymi w Polsce, będą głównymi tematami drugiej debaty, która odbędzie się już w środę, 23 września, w godzinach 11.00-12.30.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:

 • Obowiązki pracodawcy w zapewnieniu pracownikowi ochrony przed chorobami zakaźnymi. Do czego obligują przepisy medycyny pracy?
 • Do kogo powinny być skierowane działania profilaktyczne i czy możemy wyodrębnić grupy bardziej lub mniej zagrożone w środowisku medycznym?
 • Kierunki realizacji szczepień wśród personelu medycznego. Priorytety, wytyczne i możliwe rozwiązania w ochronie białego personelu przed chorobami zakaźnymi.
 • Jak wygląda i jak jest wdrażana ochrona białego personelu w czasie pandemii COVID-19?
 • Dobre przykłady realizacji szczepień wśród personelu medycznego – wskazówki praktyków
  dot. aspektów organizacyjnych i technicznych.
 • Jakie są nowe narzędzia przydatne przy projektowaniu, wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych?

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań obecnym ekspertom.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni:

 • Dr n. med. Barbara Hasiec, Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych, Samodzielny Publiczny Szpital w Lublinie, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Okręgowa Rada Lekarska Lubelskiej Izby Lekarskiej.
 • Prof. nadzw. MD, PhD, MBA, FACP, FESC Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator (PL) i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Wiceprzewodniczący Korporacji „Zdrowe Zdrowie" Pracodawców RP, Profesor Collegium Humanum.
 • Lek. Paweł Wdówik, Specjalista medycyny pracy, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy, Członek Rady ds. Zdrowia Publicznego i Rady Sanitarno-Epidemiologicznej XII kadencji, Kierownik Oddziału Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy (PTMP), Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTMP.
 • Lek. Zofia Woźnica, Radna do Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Spotkanie poprowadzi: Lek. med. Tomasz Jan Prycel,ekspert w obszarze współpracy i tworzenia projektów zdrowotnych, współtwórca projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2020/1/

Partnerami medialnymi wydarzenia są: rynekzdrowia.pl oraz portalsamorzadowy.pl

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: