Informacje dla pracodawców

Aktualności

Rusza 7 edycja projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”

W 2020 roku, wychodząc naprzeciw ogromnej potrzebie społecznej kontynuujemy działania edukacyjne w obszarze profilaktyki chorób zakaźnych. Kierowane one będą do przedstawicieli samorządów oraz szeroko rozumianych pracodawców, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na biologiczne czynniki ryzyka. 

W ramach projektu, w drugiej połowie roku zorganizujemy cykl e-spotkań, których tematem przewodnim będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaplanowania, wdrożenia i ewaluacji działań zdrowotnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy. 

Przekażemy również do Państwa dyspozycji szereg bezpłatnych materiałów merytorycznych i narzędzi, takich jak m.in.: zaktualizowane wersje poradników, kalkulatory kosztów realizacji programów, schematy Programów Polityki Zdrowotnej i programów zdrowotnych, konsultacje i porady eksperckie, dobre przykłady oraz argumenty do działania. 

Patronat nad tegoroczną inicjatywą objęli: Krajowa Izba Gospodarcza, Business Centre Club, Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Stowarzyszenie MANKO oraz Fundacja Edukacja Sportowa. Partnerem merytorycznym projektu jest Fundacja Aby Żyć. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Pfizer. 

Patronami medialnymi zostali natomiast: Głos Seniora, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Wspólnota. 

Zarówno udział w spotkaniach, jaki i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: