Informacje dla pracodawców

Aktualności

Sesja edukacyjna w ramach cyklu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”

W dniu 27 września 2017 roku podczas Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej IAKS zorganizowana została sesja edukacyjna w ramach cyklu „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka” pt. „Jak wykorzystać infrastrukturę sportową do współpracy z samorządami, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi do programów aktywizacji fizycznej osób starszych?”.
Panel poprowadzony został przez ekspertów projektu - dr Gabriela Chęsy z Katedry Fizjologii Człowieka Collegium Medicum UMK, Pana Szymona Chrostowskiego, Członka Komitetu Sterującego ds. Funduszy Unijnych oraz dr Tomasza Jana Prycla, przedstawiciela Market Access Audit. W trakcie trwania sesji odpowiedziano na pytania jak efektywnie wdrożyć, przeprowadzić, ewaluować i rozliczyć program profilaktyczny - krok po kroku, w jakie działania zdrowotne warto inwestować, jakie są priorytety zdrowotne w profilaktyce chorób zakaźnych, jak pozyskać alternatywne środki na realizację działań z zakresu profilaktyki zdrowia. Zaprezentowano też przykłady projektów zwiększania aktywności fizycznej realizowanych przez samorządy, zarówno wśród osób w wieku produkcyjnym, jak i seniorów, a ukazując praktyki, na których warto się wzorować przekonywano uczestników Kongresu o szerokim spektrum korzyści płynących z ich wdrażania.

Jednocześnie, w trakcie 2-dniowego Kongresu dla uczestników zainteresowanych tematyką samorządów, programów profilaktyki zdrowotnej oraz możliwościami uzyskania dofinansowania ze środków UE, przygotowane zostało stoisko informacyjne projektu „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”, na którym eksperci udzielali konsultacji, udostępniono także materiały edukacyjne w postaci poradników stanowiących kompendium wiedzy nt. programów profilaktycznych oraz Funduszy Unijnych.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: