Informacje dla pracodawców

Aktualności

Konferencja Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie

29. listopada 2019 roku odbyła się konferencja organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie pod hasłem: „Pylice płuc- stary problem, nowe wyzwania diagnostyczne”. O przewlekłych, zawodowych chorobach płuc wywołanych narażeniem na pyły w środowisku pracy opowiedziała dr n. med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, specjalista medycyny pracy IMP w Łodzi. Dr n. med. Beata Książkiewicz, specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej z WOMP w Kielcach wygłosiła wykład pt.: „Jak interpretować radiogramy pacjentów narażonych zawodowo na pyły”.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: