Informacje dla pracodawców

Aktualności

Edukowaliśmy podczas XXVIII Konferencji Zdrowych Miast Polskich

W dniach 25-27 września 2019 roku, w Krakowie odbyła się konferencja Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Była to już 28. edycja spotkania, której celem była dyskusja na temat możliwych rozwiązań zmierzających do poprawy warunków zdrowotnych i środowiskowych mieszkańców miast polskich. Podczas wydarzenia, w ramach naszego projektu odbyły się trzy wykłady eksperckie. Pierwszy z nich, na temat najważniejszych wyzwań w profilaktyce chorób zakaźnych u dorosłych i roli edukacji samorządów i społeczeństwa w tym zakresie wygłosił prof. dr hab. med. Adam Antczak, Kierownik Oddziału Klinicznego Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. O założeniach naszego projektu opowiedział Andrzej Kuczara, Prezes Fundacji „Aby Żyć” – partnera naszego projektu, natomiast o korzyściach z zaangażowania samorządów w ochronę zdrowia mieszkańców na podstawie programu Gmina Przyjazna Seniorom, opowiedział Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia Manko.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: