Informacje dla pracodawców

Aktualności

Priorytety w zabezpieczeniu zdrowia i życia personelu medycznego w województwie wielkopolskim

Zabezpieczenie personelu medycznego przed chorobami zakaźnymi, zagrażającymi ich życiu w miejscu pracy to priorytet dla pracodawców w województwie wielkopolskim i jednocześnie temat spotkania zorganizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Poznania. 

Spotkanie odbyło się w czwartek 10. października w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Zdrowie Człowiek Profilaktyka we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych. . Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

Eksperci, podczas spotkania zwracali szczególną uwagę na potrzebę ochrony personelu medycznego przed bakteriami otoczkowymi: pneumokokami oraz meningokokami, gdyż to właśnie one - wśród chorób zakaźnych -   stanowią główne zagrożenie dla ich zdrowia i życia w związku z wykonywanym zawodem.

Personel medyczny jest grupą zawodową szczególnie narażoną na bezpośredni i stały kontakt z patogenami chorobotwórczymi. Główny Inspektor Sanitarny zaleca szczepienia przeciwko pneumokokom wszystkich osób powyżej 50 r.ż., a personelu medycznego oraz pracowników laboratoriów dodatkowo przeciwko meningokokom. Ze względu na uogólniony charakter i piorunujący przebieg mogą one doprowadzić do trwałych powikłań, a nawet zgonu. Za zabezpieczenie pracownika narażonego na czynniki biologiczne odpowiada pracodawca. Podczas konferencji zostały przedstawione przykłady profilaktyki zakażeń inwazyjnych pracowników ochrony zdrowia, korzyści i aspekty prawne dla pracodawców oraz wytyczne i przykłady realizacji programów polityki zdrowotnej.

Profesor Iwona Mozer-Lisewska ze Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu opowiedziała o skutkach jakie wywołują zakażenia bakteriami pneumokokowymi i meningokokowymi oraz o znaczeniu wczesnego rozpoznania chorób.

Osoby, które pracują w szpitalach i mają bezpośredni kontakt z chorymi powinny zostać objęte działaniami profilaktycznymi. Pracodawców obowiązuje zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Podczas spotkania Katarzyna Pałka z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka podkreśliła, jak ważna jest rola przełożonych w tym zakresie:

- Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, chociażby poprzez zastosowanie dostępnych środków eliminujących narażenie na czynniki szkodliwe w danym miejscu pracy. Istotne w tym zakresie jest nie tylko rejestrowanie szkodliwych czynników w miejscu pracy, ale również informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Co do zasady koszty przeprowadzenia szczepień ochronnych (wraz z kosztem samych szczepionek) w sytuacji wykonywania pracy w narażeniu na działanie szkodliwych czynników ponosi pracodawca, z wyjątkiem szczepień przeciw WZW B m.in. dla osób wykonujących zawód medyczny, które są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

W takich działaniach ważne jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego. Wspólne działania ułatwią realizację programów polityki zdrowotnej i zwiększą ich efektywność. Dlatego właśnie powstał projekt Zdrowie Człowiek Profilaktyka, który ma na celu edukację oraz dostarczenie narzędzi ułatwiających pracodawcom realizację działań zdrowotnych.

- Zachęcam gorąco pracodawców z całej Polski do korzystania z gotowych rozwiązań dostępnych
na stronie projektu 
www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl. Oprócz analiz i danych statystycznych oraz regulacji prawnych można znaleźć tam przykłady działań, dobre praktyki oraz porady i wskazówki, w tym informacje
o dodatkowym finansowaniu, które pomogą osiągnąć zamierzony cel – zbudowanie zdrowego miejsca pracy. Zachęcam także do korzystania z przygotowanego przez naszych ekspertów poradnika – Vademecum pracodawcy. W ramach projektu oferujemy również wsparcie współpracujących z nami ekspertów
w kompleksowym planowaniu i wdrażaniu w instytucjach i przedsiębiorstwach programów zdrowotnych
 podsumował Tomasz Jan Prycel, współtwórca projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: