Informacje dla samorządów

Zakres wsparcia

 • Identyfikacja priorytetowych obszarów działań
 • Dostarczenie gotowych schematów PPZ oraz ankiet ewaluacyjnych i innych, niezbędnych dokumentów
 • Wsparcie w opracowaniu, wdrożeniu i ewaluacji PPZ
 • Dostarczenie dobrych przykładów w tym możliwość wymiany doświadczeń z innymi samorządowcami
 • Konsultacje z: lekarzami, epidemiologami, ekspertami ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych
 • Wskazanie korzyści płynących z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych - zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych, wizerunkowych
 • Określanie konkretnych ryzyk związanych z realizacją programu
 • Wyliczenie kosztów przeprowadzenia PPZ
 • Dostarczenie narzędzi, które ułatwią efektywne wdrożenie, realizację i ewaluację działań
 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej pozyskiwania alternatywnych środków do realizacji działań w tym także unijnych
 • Dostarczenie praktycznej wiedzy na temat planowania projektów i aplikowania o środki z Funduszy Europejskich, dostępnych w ramach perspektywy
 • Konsultacje dla JST i możliwość wsparcia przy składaniu wniosków
 • Organizacja szkoleń dla osób odpowiedzialnych za realizację PPZ w samorządach
 • Organizacja spotkań edukacyjnych/ konsultacji dla mieszkańców z udziałem ekspertów medycznych
 • Wsparcie w promocji programów - dostarczenie takich narzędzi jak: plakaty, broszury edukacyjne, nagłośnienie inicjatyw w lokalnych mediach.

 

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: