Informacje dla samorządów

Debaty i wywiady z ekspertami

Zachęcamy Państwa do obejrzenia retransmisji cyklu debat eksperckich, które odbyły się w 2020 r. i w 2021 r. w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka.

Projekt „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” w animacji

Przygotowaliśmy krótki animowany film o projekcie „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, prezentujący założenia projektu oraz dostępne na stronie internetowej materiały i narzędzia ułatwiające zaplanowanie, wdrożenie i ewaluację programów zdrowotnych. W filmie przypominamy też o możliwości zasięgnięcia bezpłatnych konsultacji z ekspertami projektu oraz wzięcia udziału w debatach i praktycznych warsztatach, organizowanych każdego roku w ramach projektu. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

DEBATA EKSPERCKA: Jak prowadzić odpowiedzialną politykę senioralną i chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19? Doświadczenia praktyków i przykłady już realizowanych inicjatyw.

W drugim roku pandemii COVID-19 dyskusja, czy obejmować szczególną ochroną seniorów przeradza się w pytanie, jak skutecznie to robić, jakiego wsparcia najbardziej potrzebują obecnie seniorzy oraz z jakich narzędzi i dobrych praktyk korzystać.  Podczas spotkania eksperci nakreślili m.in. aktualne priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród osób po 60 r.ż., przekazali dobre przykłady realizowanych przez samorządy programów dla seniorów, w tym pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz podpowiedzieli w jaki sposób seniorzy mogą zadbać o własne zdrowie przy wykorzystaniu inicjatyw zdrowotnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Zapraszamy na retransmisję spotkania pt. "Jak prowadzić odpowiedzialną politykę senioralną i chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19? Doświadczenia praktyków i przykłady już realizowanych inicjatyw", które odbyło się 21 czerwca 2021 r.

DEBATA EKSPERCKA: Aktualne możliwości pozyskiwania środków finansowych na programy zdrowotne. Praktyczne wskazówki i rozwiązania.

Jakie są aktualne możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na programy zdrowotne? Jakie są priorytety w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w drugim roku pandemii COVID-19? W jaki sposób skorzystać z budżetu obywatelskiego - jednej z dróg finansowania inicjatyw zdrowotnych? 

Zapraszamy na retransmisję spotkania pt. "Aktualne możliwości pozyskiwania środków finansowych na programy zdrowotne. Praktyczne wskazówki i rozwiązania", które odbyło się 20 maja 2021 r.

DEBATA EKSPERCKA: Jak skutecznie chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19?

Jakie są wytyczne i kierunki rozwoju polityki senioralnej oraz możliwości jej realizacji? Jakie są przykłady skutecznych programów profilaktyki chorób zakaźnych, potwierdzające potrzebę ich realizacji? Z jakich, nowych narzędzi mogą skorzystać samorządy przy projektowaniu, wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych? 

Zapraszamy na retransmisję debaty pt. „Profilaktyka chorób zakaźnych wśród seniorów w dobie pandemii COVID-19 jako element odpowiedzialnej polityki senioralnej. Korzyści i praktyczne rozwiązania” z udziałem przedstawicieli środowiska medycznego, samorządów i instytucji działających na rzecz seniorów, która odbyła się 16 września 2020 r.

DEBATA EKSPERCKA: Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród pracowników placówek medycznych w dobie pandemii COVID-19. Praktyczne wskazówki i możliwe rozwiązania

Jakie są obowiązki pracodawcy w zapewnieniu pracownikom ochrony przed chorobami zakaźnymi i do czego obligują przepisy medycyny pracy? Jakie są kierunki i dobre przykłady realizacji szczepień wśród personelu medycznego? 

Zapraszamy na retransmisję debaty pt. „Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych w dobie pandemii COVID-19 – praktyczne wskazówki i możliwe rozwiązania” z udziałem przedstawicieli środowiska medycznego i medycyny pracy, która odbyła się 23 września 2020 r.

DEBATA EKSPERCKA: Profilaktyka chorób zakaźnych priorytetowym obszarem programów polityki zdrowotnej w czasie pandemii COVID-19

Jak przygotować, wdrożyć i przeprowadzić skuteczny PPZ? Jakich błędów unikać? Jak zbudować budżet programu polityki zdrowotnej, oszacować populację i dobrać grupę docelową? Jakie są nowe narzędzia przydatne przy projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów polityki zdrowotnej? Jakie nowe regulacje polityki budżetowej JST wprowadzono w 2020 roku? 

Zapraszamy na retransmisję debaty pt. „Jak skutecznie realizować Programy Polityki Zdrowotnej w dobie pandemii COVID-19. Praktyczne wskazówki i przydatne narzędzia dla samorządów” z udziałem ekspertów ds. zdrowia i tworzenia programów zdrowotnych oraz praktyków samorządowych, która odbyła się 13 października 2020 r.

DEBATA EKSPERCKA: Profilaktyka chorób zakaźnych to dobra praktyka CSR i przykład efektywnej współpracy międzysektorowej

Dlaczego firmy sektora MŚP powinny zaangażować się w działania społecznie odpowiedzialne? Czy realizacja samorządowych PPZ to dobry przykład praktyki CSR? Jakie są korzyści ekonomiczne, zdrowotne, rekrutacyjne, wizerunkowe z prowadzenia projektów prozdrowotnych, w tym działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych? 

Zapraszamy na retransmisję debaty pt. „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu” z udziałem ekspertów ds. zdrowia, przedstawicieli pracodawców i praktyków samorządowych, która odbyła się 21 października 2020 r.

DEBATA EKSPERCKA: Programy profilaktyki chorób zakaźnych w dobie COVID 19 – praktyczny warsztat

Jak w dobie pandemii COVID-19 zdobyć środki na realizację działań zdrowotnych? Jakie są przykłady przenoszenia środków z „kapslowego” na działania z zakresu zdrowia? Jakie są skuteczne programy profilaktyki chorób zakaźnych i jednorazowych akcji szczepień, np. w Domach Pomocy Społecznej? Z jakich, praktycznych narzędzi przydatnych przy projektowaniu, wdrażaniu, realizacji i ewaluacji PPZ mogą skorzystać samorządy? 

Zapraszamy na retransmisję spotkania pt. "Praktyczny warsztat realizacji PPZ w dobie COVID 19 w oparciu o wiedzę i doświadczenia ekspertów samorządowych – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania", które odbyło się 24 listopada 2020 r.

WYWIAD Z EKSPERTEM: Jak zapewnić seniorom dostęp do skutecznej profilaktyki chorób zakaźnych?

Wspieranie seniorów w zakresie dostępu do profilaktyki jest zadaniem nas wszystkich, a szczególna rola przypada w tym obszarze m.in. instytucjom państwowym, samorządom, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom i pracodawcom. Seniorzy są grupą najbardziej narażoną na ryzyko zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a także innymi groźnymi chorobami zakaźnymi. Szczególnie w dobie pandemii COVID-19 powinniśmy dbać o ich aktywność fizyczną, psychiczną i bezpieczeństwo zdrowotne, zapewniając m.in. dostęp do szczepień przeciwko grypie i pneumokokom.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Panem Łukaszem Salwarowskim, Prezesem Stowarzyszenia MANKO, redaktorem naczelnym Głosu Seniora, realizatorem programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora, Członkiem Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. 

WYWIAD Z EKSPERTEM: Nowe narzędzia z których mogą skorzystać samorządy szukając dodatkowych środków finansowych na realizację działań z zakresu zdrowia

Narzędzia zawarte w tzw. specustawach antycovidowych przewidują szereg form wsparcia dla samorządów - również finansowego - na przykład dystrybuowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także inne resorty będące dysponentami środków finansowych gromadzonych w tzw. funduszu COVID. W specustawach przewidziano też pewne rozwiązania dla samorządów, aby mogły one bardziej elastycznie kształtować swoje budżety w przyszłych okresach rozliczeniowych.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Panem Michałem Borowskim, prawnikiem, doradcą podatkowym, Partnerem w Kancelarii Crido Taxand.