Informacje dla samorządów

Aktualności

XIV Forum Rynku Zdrowia, Warszawa

Eksperci projektu Zdrowie - Człowiek - Profilaktyka, w dniach 23-24 października 2018 roku debatowali podczas XIV Forum Rynku Zdrowia. Na wydarzenie zarejestrowało się blisko 500. gości. Odbyło się 21 dyskusji panelowych o zróżnicowanej tematyce, obejmującej zarówno politykę zdrowotną, organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, jak również terapie w wybranych dziedzinach medycyny, dostępność świadczeń opieki zdrowotnej oraz informatyzację sektora medycznego. Podczas Forum odbyła się debata, której tematem były samorządowe programy polityki zdrowotnej jako komplementarny element polityki zdrowotnej państwa.

Podsumowano dotychczasowy przebieg i rezultaty Programów Polityki Zdrowotnej [PPZ], ze szczególnym uwzględnieniem szczepionkowych programów profilaktyki chorób zakaźnych realizowanych przez samorządy i tego, czy ich realizacja i wyniki mogą służyć za punkt odniesienia dla działań centralnych. Uczestnicy sesji opisali na konkretnych przykładach aktywność samorządów w zakresie zdrowia publicznego i to, jakie są efekty tych działań. Przedstawiono, jak ewoluowały samorządowe, szczepionkowe programy polityki zdrowotnej na przestrzeni ostatnich lat, wskazano także innowacyjne rozwiązania i kierunki ich rozwoju. Programy Polityki Zdrowotnej zasługują na uwagę ponieważ są efektywne i dotyczą ważnych i dobrze zdefiniowanych problemów epidemiologicznych i klinicznych a ich skuteczność potwierdzają również pozytywne opinie Prezesa AOTMiT: aż 1/3 programów ocenianych przez AOTMiT to właśnie programy szczepionkowe. Z roku na rok ich liczba imponująco rośnie. Przykładowo, w 2017 roku Jednostki Samorządu Terytorialnego realizowały 90 programów dotyczących profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci na łączną kwotę 10,5 mln złotych. Pięć lat wcześniej, programów było 30 (na łączną sumę 4,4 mln złotych), a 10 lat wcześniej tylko 1 program (w Kielcach), na kwotę 1,5 mln.  Dotychczas Agencja oceniła ponad 2000 programów, z których ponad 1/3 to programy dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych.

W moderowanej przez red. Wojciecha Kutę - Redaktora Naczelnego Rynku Zdrowia - dyskusji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele AOTMiT, przedstawiciele samorządów lokalnych, twórcy i koordynatorzy programów zdrowotnych, czołowi eksperci z zakresu epidemiologii i zdrowia publicznego.

W debacie udział wzięli: 

Prof. Dr. n. med. Adam Antczak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierownik, Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, prorektor ds. klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Dr m. med. Michał Brzeziński, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - dyrektor biura prezesa

Paweł Orłowski, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - członek zarządu województwa pomorskiego

Jarosław Pinkas, Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności

Tomasz Jan Prycel, Współtwórca projektu „ Zdrowie, Człowiek, Profilaktyka”

Eksperci zaznaczyli, że ogromne znaczenie w drodze do sukcesu lokalnych programów ma dobór odpowiedniej interwencji, odpowiadającej potrzebom epidemiologicznym. Realizatorzy widząc skuteczność tych działań w tej chwili przekierowują programy profilaktyki szczepiennej skupione na dzieciach na osoby dorosłe. Do tej pory wprowadzono już dwa programy profilaktyki pneumokokowej na skalę wojewódzką dedykowanych dorosłym: w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim i dwa programy gminne. Kolejne samorządy dostają pozytywne opinie AOTMiT - tak jest w przypadku Kielc.

- Fantastycznym przykładem na to, że rząd patrzy na to co się dzieje w samorządach jest kwestia szczepień, które są realizowane w województwie świętokrzyskim. Dzięki temu Minister Zdrowia w 2016 roku został wyposażany w narzędzie, które mogło być zastosowane w sposób populacyjny. Dzięki temu że mieliśmy coś w rodzaju fascynującego pilotażu w jednym województwie, mogliśmy wprowadzić to dla całej Polski. Mamy szereg dobrych projektów, które są realizowane. Uważam, że te benchmarki powinny być później przenoszone do rangi ogólnopolskiej. – podkreślił podczas debaty Minister Jarosław Pinkas.

Wspominano też, że optymalna szczepionka nie jest kosztem a inwestycją, która w dłuższej perspektywie czasowej przynosi wymierne korzyści zdrowotne, społeczne i finansowe.

-  Kielce są wzorcowym miastem jeśli chodzi o programy zdrowotne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Tu skutki zdrowotne dla populacji są spektakularne. Są one powszechnie na świecie pokazywane jako przykład niezwykle skutecznej interwencji w dziedzinie zdrowia publicznego. Krótko mówiąc w zakresie zdrowia publicznego inwestycja w szczepienia się po prostu opłaca – zaznaczył Prof. dr hab. med. Adam Antczak, specjalista chorób płuc, Kierownik Oddziału Klinicznego Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie 2-dniowego wydarzenia dla uczestników zainteresowanych tematyką programów profilaktyki zdrowotnej oraz możliwościami uzyskania dofinansowania ze środków UE, przygotowane zostało stoisko informacyjne  naszego projektu, na którym eksperci udzielali konsultacji. Udostępniono także materiały edukacyjne w postaci poradników stanowiących kompendium wiedzy nt. programów profilaktycznych oraz Funduszy Unijnych.
Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: