Informacje dla samorządów

Aktualności

Eksperci o priorytetach w profilaktyce chorób zakaźnych dla województwa świętokrzyskiego

Największe wyzwania w profilaktyce chorób zakaźnych oraz poprawa stanu zdrowia osób dorosłych z woj. świętokrzyskiego to tematy przewodnie spotkania, które odbyło się 17 października 2018 roku, w ramach naszego cyklu we współpracy z Urzędem Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Eksperci skupili się przede wszystkim na grypie i zakażeniach bakteriami pneumokokowymi, które stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia – nie tylko dzieci, ale także osób po 55 roku życia. Zarówno grypa jak i infekcje pneumokokowe to nie tylko istotne konsekwencje medyczne, ale również bardzo wysokie koszty społeczne i ekonomiczne, wynikające z leczenia, hospitalizacji, absencji zawodowej, spadku produktywności, rosnącej niepełnosprawności i zgonów. Dlatego coraz więcej samorządów decyduje się na wprowadzenie programów polityki zdrowotnej chroniących dzieci i dorosłych przed tymi chorobami zakaźnymi. Już od 8 lat samorządy w całej Polsce angażują się w organizację szczepień przeciw grypie. Obecnie prawie 100 jednostek samorządu terytorialnego organizuje co roku akcje, w których szczepionych jest ponad 200 000 pacjentów z grup ryzyka powikłań pogrypowych, głównie osób powyżej 65 r.ż. Jednym z przykładów są Kielce, które z sukcesem realizują programy prozdrowotne dla swoich mieszkańców stając się wzorem dla innych miast.  Rocznie na grypę szczepią około 10 tys. osób. Wprowadzili też program profilaktyki zakażeń pneumokokowych skierowany do dorosłych po 65 roku życia.

- Program szczepień przeciwko grypie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Programem są objęci mieszkańcy Kielc w wieku od 55 roku życia. Widząc bardzo dobre efekty tych działań i idąc za rekomendacjami ekspertów medycznych postanowiliśmy realizować jeszcze jeden program dla dorosłych – tym razem program profilaktyki zakażeń pneumokokowych skierowany do dorosłych po 65 roku życia, którzy ze względu na wiek są także w grupie ryzyka zachorowań na infekcje pneumokokowe. Program został pozytywnie zaopiniowany przez AOTMiT.  W ramach programu osoby spełniające kryteria włączenia, będą szczepione przeciwko pneumokokom szczepionką 13-walentną, która daje najszerszą ochronę przed tymi bakteriami.  Zachęcam Państwa do wdrażania dobrych programów polityki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szczepionkowej. Nasz Urząd od wielu lat angażuje się w tego typu działania i widzimy ich efekty. Ich skuteczność potwierdzają również opinie Prezesa AOTMiT: zdecydowana większość programów szczepionkowych jest pozytywnie opiniowana. Jeżeli tylko jest taka możliwość, trzeba brać ochronę mieszkańców w swoje ręce i przeznaczać środki na profilaktykę zdrowotną – mówiła Anna Dusza-Ciechanowska, Główny Specjalista Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce.

Władze Ostrowca Świętokrzyskiego, dbając o zdrowie swoich mieszkańców już od wielu lat inwestują w profilaktykę zapewniając mieszkańcom dostęp do bezpłatnych szczepień. Jednym z przykładów jest, realizowany od 2015 roku program szczepień dzieci przeciwko pneumokokom.

- Akcję szczepień przeciwko pneumokokom dla ostrowieckich dzieci po raz pierwszy przeprowadziliśmy jesienią 2015 roku. Maluchy otrzymują szczepionkę 13-walentną – najszerszą ochronę zabezpieczającą przed sepsą i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Widzimy tego wspaniałe efekty. Od kiedy wprowadziliśmy darmowy program szczepień zaobserwowaliśmy znacznie mniej hospitalizacji i zachorowań. Decyzja dotycząca ochrony dzieci z Ostrowca przed groźnymi dla ich zdrowia pneumokokami to efekt odpowiedzialnej polityki zdrowotnej jaką konsekwentnie realizujemy. Widzimy, że takie działania są doceniane przez mieszkańców i cieszą się ich zainteresowaniem i poparciem. Planujemy kolejne działania, wyrażam wielką nadzieję, że z każdym rokiem będziemy ich realizować więcej, wciąż poszerzając ofertę bezpłatnej profilaktyki dla mieszkańców, także dorosłych.  Warto pamiętać, że dzieci to nie jedyna szczególnie zagrożona zachorowaniami grupa wiekowa. Narażeni na niebezpieczeństwo są w równym stopniu także, osoby starsze, seniorzy, u których z wiekiem spada odporność – mówiła Joanna Pikus, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jedna z inicjatorek akcji.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego województwa świętokrzyskiego, radni, środowisko medyczne, w tym lekarze praktycy, pielęgniarki przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz media.
Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: