Informacje dla samorządów

Aktualności

Spotkanie na temat priorytetów w profilaktyce chorób zakaźnych w województwie małopolskim

15 października w ramach naszego cyklu, w Nowym Sączu odbyła się konferencja samorządowa p.t:. Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w dostępie do profilaktyki chorób zakaźnych. Spotkanie objęte zostało honorowym patronatem Pani Urszuli Nowogórskiej Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pana Marka Pławiaka Starosty Nowosądeckiego, Pana Ryszarda Nowaka Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz Pana Mateusza Wójcika, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

O priorytetach zdrowotnych dla województwa małopolskiego rozmawiali lekarze, epidemiolodzy i przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli województwa. Eksperci skupili się przede wszystkim na zachorowaniach na grypę i zakażeniach bakteriami pneumokokowymi, które stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia – nie tylko dzieci, ale także osób po 55 roku życia. Zarówno grypa jak i infekcje pneumokokowe to nie tylko istotne konsekwencje medyczne, ale również bardzo wysokie koszty społeczne i ekonomiczne, wynikające z leczenia, hospitalizacji, absencji zawodowej, spadku produktywności, rosnącej niepełnosprawności i zgonów. Dlatego coraz więcej samorządów decyduje się na wprowadzenie programów polityki zdrowotnej chroniących dzieci i dorosłych przed tymi chorobami zakaźnymi. Już od 8 lat samorządy w całej Polsce angażują się w organizację szczepień przeciw grypie. Obecnie prawie 100 jednostek samorządu terytorialnego organizuje co roku akcje, w których szczepionych jest ponad 200 000 pacjentów z grup ryzyka powikłań pogrypowych, głównie osób powyżej 65 r.ż.

Jednym z przykładów są Kielce, które z sukcesem realizują programy prozdrowotne dla swoich mieszkańców stając się wzorem dla innych miast.  Rocznie na grypę szczepią około 10 tys. mieszkańców. Wprowadzili też program profilaktyki zakażeń pneumokokowych skierowany do dorosłych po 65 roku życia.

- Program szczepień przeciwko grypie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Programem są objęci mieszkańcy Kielc w wieku od 55 roku życia. Widząc bardzo dobre efekty tych działań i idąc za rekomendacjami ekspertów medycznych postanowiliśmy realizować jeszcze jeden program dla dorosłych – tym razem program profilaktyki zakażeń pneumokokowych skierowany do dorosłych po 65 roku życia, którzy ze względu na wiek są także w grupie ryzyka zachorowań na infekcje pneumokokowe. Program został pozytywnie zaopiniowany przez AOTMiT.  W ramach programu osoby spełniające kryteria włączenia, będą szczepione przeciwko pneumokokom szczepionką 13-walentną, która daje najszerszą ochronę przed tymi bakteriami.  Zachęcam Państwa do wdrażania dobrych programów polityki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szczepionkowej. Nasz Urząd od wielu lat angażuje się w tego typu działania i widzimy ich efekty. Ich skuteczność potwierdzają również opinie Prezesa AOTMiT: zdecydowana większość programów szczepionkowych jest pozytywnie opiniowana. Jeżeli tylko jest taka możliwość, trzeba brać ochronę mieszkańców w swoje ręce i przeznaczać środki na profilaktykę zdrowotną. – mówiła Anna Dusza-Ciechanowska, Główny Specjalista Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce.

Również województwo małopolskie od 2011 roku wdraża program zdrowotny, którego celem jest zapobieganie zakażeniom pneumokokom poprzez szczepienia ochronne. Do 2018 roku w województwie zaszczepiono ponad 10 tys. dzieci.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego województwa małopolskiego, radni, środowisko medyczne, w tym lekarze praktycy,  przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz media.
Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: