Informacje dla samorządów

Aktualności

Jak w tych trudnych czasach realizować Programy Polityki Zdrowotnej? Podsumowanie debaty.

Realizacja programów polityki zdrowotnej (PPZ) to najbardziej efektywna forma aktywności samorządów w obszarze profilaktyki zdrowotnej, ponieważ cele programów są mierzalne oraz ukierunkowane na ściśle zdefiniowane populacje i ich potrzeby. Skuteczne wdrażanie PPZ wpływa korzystnie m.in. na poprawę zdrowia, wydłużenie życia oraz zmniejszenie nierówności społecznych, co przekłada się na poprawę sytuacji epidemiologicznej w całej Polsce.

Jednocześnie nie ulega wątpliwościom, że sytuacja finansowa samorządów jest obecnie trudna, a liczba realizowanych programów maleje. Natomiast potrzeby dotyczące ochrony zdrowia wciąż są bardzo duże, a doświadczenia ostatnich lat pokazały, jak wielkim zagrożeniem są choroby zakaźne. Pandemia COVID-19 zmieniła sposób postrzegania profilaktyki zdrowotnej, chociażby w kontekście docenienia dostępu do szczepień ochronnych, szczególnie wśród grup zwiększonego ryzyka – osób starszych, chorujących przewlekle oraz po przebytym zakażeniu koronawirusem.

Podczas debaty pt.: Inwestycja w zdrowie jako element zrównoważonego rozwoju regionu. Etapy i gotowe rozwiązania realizacji samorządowych Programów Polityki Zdrowotnej”, która odbyła się 8 czerwca, eksperci zwracali szczególną uwagę na potrzebę ochrony osób dorosłych przed zakażeniami pneumokokowymi i grypą, zachęcali samorządy do realizacji Programów Polityki Zdrowotnej, omówili poszczególne etapy tworzenia i realizacji PPZ, podpowiadali, skąd pozyskiwać fundusze na takie inicjatywy oraz z jakich pomocnych narzędzi samorządy mogą korzystać. Eksperci podzielili się także swoim bogatym doświadczeniem w realizacji programów profilaktycznych, udzielili cennych, praktycznych wskazówek oraz wyrazili nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji finansowej, samorządy nie zrezygnują z opracowywania programów profilaktyki zdrowotnej oraz przekazywania ich do oceny AOTMiT.

Decyzje o zaangażowaniu w ochronę zdrowia i profilaktykę chorób zakaźnych przynoszą samorządom efekty w postaci ograniczenia wydatków na leczenie, ale przede wszystkim zapobiegają kolejnym przypadkom zachorowań i konsekwencjom z nimi związanym, np. w postaci powikłań lub absencji chorobowych, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci.

Retransmisję spotkania mogą obejrzeć Państwo na stronie: https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2022/3/

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem podsumowującym najważniejsze kwestie poruszone podczas debaty: https://www.rynekzdrowia.pl/Choroby-zakazne/Eksperci-Warto-miec-przygotowany-zawczasu-i-oceniony-przez-AOTMiT-program-polityki-zdrowotnej,233424,22.html

Eksperci, którzy wzięli udział w wydarzeniu:

  • Anna Dusza-Ciechanowska, Ekspert samorządowy, Kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce
  • Maria Piętak Frączek, kierownik Referatu ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
  • Dr hab. n. med. Marcin Pasiarski prof. UJK, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii 
  • Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia, Pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych w Związku Miast Polskich
  • Andrzej Mądrala, Członek rady Pracodawców RP

Podczas spotkania wyemitowane zostały także wypowiedzi Ekspertów: 

  • Agata Ćwięka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Mielcu 
  • Dr Barbara Danieluk, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Lublin
  • Tomasz Zieliński wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: