Informacje dla samorządów

Aktualności

Podsumowanie debaty dotyczącej praktycznych aspektów realizacji Programów Polityki Zdrowotnej

Samorządy od wielu lat włączają się w realizację zadań w obszarze zdrowia publicznego, finansując Programy Polityki Zdrowotnej. Wynika to z obowiązku jaki został na nie nałożony, ale też ze świadomości konieczności podejmowania działań profilaktycznych w celu poprawy sytuacji epidemiologicznej. Realizacja Programów Polityki Zdrowotnej jest dziś najbardziej efektywną formą aktywności samorządów w obszarze profilaktyki zdrowotnej, gdyż cele programów są mierzalne oraz ukierunkowane na ściśle zdefiniowane populacje i ich potrzeby.

Nie podlega wątpliwości, że sytuacja finansowa samorządów jest obecnie bardzo trudna. Mniejsze zasoby finansowe, którymi podczas pandemii COVID-19 dysponują samorządy wymuszają od nich większą aktywność w poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania inicjatyw zdrowotnych oraz szeroko rozumianą współpracę podnoszącą efektywność działań. Takimi dobrymi źródłami pozwalającymi sfinansować inicjatywy zdrowotne są m.in. fundusze unijne w ramach nowej perspektywy, budżet obywatelski czy środki z NFZ. W czasie pandemii COVID-19 szczególnie istotne są szczepienia przeciw grypie i przeciw pneumokokom, zwłaszcza w grupach ryzyka. Powinny one być szeroko stosowane m in. u osób, które ukończyły 60. r.ż. oraz u osób dorosłych, które cierpią na choroby towarzyszące takie jak: choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzyca, nowotwory i zaburzenia odporności. Takie działania wciąż rekomenduje Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego, ale także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). 1,2,3

Podczas debaty, która odbyła się 28 września eksperci omówili poszczególne etapy tworzenia i realizacji programów polityki zdrowotnej jednocześnie zachęcając do aktywności w tym zakresie. Zachęcali do przeznaczania choćby niewielkich kwot na działania z zakresu zdrowia, maleje bowiem liczba przygotowywanych programów, a potrzeby społeczeństwa rosną więc każda kwota zabezpieczona na profilaktykę ma olbrzymie znaczenie dla zdrowia mieszkańców. Trwa aktualnie planowanie budżetów na nadchodzący, 2022 rok- jest to zatem kluczowy czas. Aby wdrożyć działania zdrowotne w 2022 roku jeszcze w roku bieżącym należy: 

  • Zabezpieczyć budżet na profilaktykę zdrowotną.
  • Napisać program PPZ i wysłać w celu opinii do AOTMiT. Uwaga: Pozytywna opinia jest ważna 2 lata i daje możliwość uruchomienia programu w czasie tych 2 lat.
  • Bardzo ważne jest konsultowanie z ekspertami medycznymi planowanych działań profilaktycznych oraz wymiana doświadczeń z innymi samorządami i korzystanie z gotowych sprawdzonych rozwiązań.
  • Bardzo istotne jest posiadanie pozytywnej opinii AOTMiT ponieważ umożliwia ona realizację programów w sytuacji pozyskiwania alternatywnych źródeł finansowania np. z: Budżetu Obywatelskiego, Funduszy Unijnych, NFZ. 

Podczas wydarzenia eksperci zaznaczali, że opracowanie programu polityki zdrowotnej i pozyskanie na ten cel środków finansowych nie jest skomplikowane i warto, abyśmy korzystali z dostępnych możliwości realizując liczne i potrzebne inicjatywy prozdrowotne. Jest to wyraz odpowiedzialności za zdrowie. Decyzje o wprowadzeniu programów profilaktycznych i ochrona przed chorobami zakaźnymi powinny być w regionach standardem, nie tylko podczas pandemii COVID-19.

Link do retransmisji debaty „Jak zaplanować, wdrożyć, sfinansować, zrealizować i rozliczyć skuteczny program polityki zdrowotnej? Wnioski i przydatne wskazówki ekspertów”:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6539&v=p_9FOrt8cvU&feature=emb_logo&ab_channel=GrupaPTWP

Etapy planowania i realizacji samorządowych Programów Polityki Zdrowotnej opisaliśmy także krok po kroku tutaj: 
 https://www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl/jst/jak-wdrozyc-ppz

[1]Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19 (dostęp wrzesień 2021).

[2]Welte T. et al, Thorax, volume 67(1), pages 71-79, 2012.

[3]Lode HM. Respir Med. 2007;101(9): 1864-1873.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: