Informacje dla samorządów

Aktualności

Spotkanie na temat priorytetów zdrowotnych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Największe wyzwania wśród chorób zakaźnych w województwie zachodniopomorskim oraz rola jednostek samorządów terytorialnych w poprawie sytuacji zdrowotnej jego mieszkańców to tematy przewodnie konferencji, która odbyła się 10 października we współpracy z Urzędem Miejskim w Policach.

Eksperci, mówiąc o priorytetach zwracali szczególną uwagę na grypę i zakażenia pneumokokowe, które stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia – nie tylko dzieci, ale także osób dorosłych po
55. roku życia.

Zarówno grypa jak i infekcje pneumokokowe to nie tylko istotne konsekwencje medyczne, ale również bardzo wysokie koszty społeczne i ekonomiczne, wynikające z leczenia, hospitalizacji, absencji zawodowej, spadku produktywności, rosnącej niepełnosprawności i zgonów. Dlatego coraz więcej samorządów – idąc za rekomendacjami ekspertów medycznych i mając na uwadze zdrowie swoich mieszkańców – decyduje się na wprowadzenie programów polityki zdrowotnej chroniących dzieci i dorosłych przed tymi chorobami zakaźnymi. Już od 8 lat samorządy w całej Polsce angażują się w organizację szczepień przeciw grypie. Obecnie prawie 100 jednostek samorządu terytorialnego organizuje co roku akcje, w których szczepionych jest ponad 200 000 pacjentów z grup ryzyka powikłań pogrypowych, głównie osób powyżej 65 r.ż. Działaniami takimi mogą pochwalić się także Police.

- W Gminie Police, od lat realizujemy różnego rodzaju działania na rzecz poprawy zdrowia naszych mieszkańców. W latach 2015-2017 w ramach Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci mieszkających na terenie naszej gminy zaszczepionych zostało w sumie 723 dzieci. Przeznaczyliśmy na ten cel 177 135 zł. Z kolei jeśli chodzi o osoby dorosłe to w tych samych latach w ramach programu Profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy po 65 roku życia, zaszczepiliśmy 2061 osób z naszej gminy, przeznaczając na ten cel 66 375 zł. Rozumiemy doskonale jak ważna jest profilaktyka i jakie przynosi ona korzyści nie tylko zdrowotne dla naszych mieszkańców i regionu. Mam wielką nadzieję, że  będziemy przykładem do naśladowania dla innych gmin, które jeszcze nie realizują takich działań, a w przyszłości będziemy mogli pochwalić się kolejnymi inicjatywami i zaangażowaniem w ochronę zdrowia naszych mieszkańców – mówiła Agnieszka Komor, Sekretarz Gminy Police.

- Należy pamiętać, że pneumokokom drogę do zakażenia toruje właśnie grypa. Inaczej mówiąc najczęstsze powikłania po grypie to właśnie infekcje pneumokokowe. Dlatego tak ważne jest by pamiętać o profilaktyce zarówno zakażeń pneumokokowych jak i grypy. Szczepienia są najskuteczniejszą ochroną przed chorobą. Szczepionki mają potwierdzoną w wielu badaniach skuteczność i wysokie bezpieczeństwo. Dzięki szczepieniom przeciw grypie ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego spada. Skuteczność tych szczepień sięga 70-89% u zdrowych osób powyżej 65 roku życia. Jeśli chodzi o szczepionkę przeciwko pneumokokom, szacuje się, że dostępna szczepionka PCV 13 pokrywa ponad 90% odpornych na antybiotyki szczepów odpowiedzialnych za inwazyjne choroby pneumokokowe. - podsumowała dr. n. med. Joanna Stryczyńska- Kazubska z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego województwa zachodniopomorskiego, radni, środowisko medyczne, w tym lekarze praktycy, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz media.
Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: