Informacje dla samorządów

Aktualności

Już po raz kolejny będziemy edukować na Międzynarodowych Senioraliach!

15 i 16 września w Krakowie odbędzie się kolejna, VIII już edycja Międzynarowych Senioraliów, wydarzenia skupiającego członków Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych oraz przedstawicieli miast partnerskich i władz samorządowych z całej Polski. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenia Manko – Głos Seniora - partner naszego projektu - we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

Pierwszego dnia obchodów (15 września) podczas konferencji dla koordynatorów polityki senioralnej odbędzie się wykład p.t.: Odpowiedzialna polityka senioralna w obszarze zdrowia – priorytety, przykłady samorządowych inicjatyw, wsparcie, który wygłosi Tomasz Jan Prycel, współtwórca projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC.

Celem inicjatywy jest kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz oczywiście prozdrowotnej osób 60+.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: