Informacje dla samorządów

Aktualności

Bezpłatne szkolenie z tworzenia programów polityki zdrowotnej (PPZ) organizowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

W dniach 30 i 31 sierpnia br. odbędzie się szkolenie online organizowane w ramach projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Organizatora podczas szkolenia uczestnik „wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu aktualnego stanu prawnego związanego z systemem opieki zdrowotnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowia publicznego, niezbędnych do prawidłowego przygotowywania i realizowania programów polityki zdrowotnej na danym terenie. Przekazana zostanie również wiedza i umiejętności niezbędne do samodzielnego pozyskiwania kompleksowych informacji w zakresie dostępnych dowodów naukowych i rekomendacji niezbędnych do właściwego zaplanowania populacji i interwencji w ramach programów polityki zdrowotnej, zgodnie z zasadami HTA (ang. health technology assesment) oraz EBM (ang. evidence based medicine)”. 

Szkolenie obejmie część teoretyczną oraz warsztatową, dzięki czemu możliwe będzie zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia projektów PPZ w oparciu o wytyczne AOTMiT oraz tworzenia raportów końcowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Organizatora pod linkiem: Bezpłatne szkolenia AOTMiT - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: