Informacje dla samorządów

Aktualności

Zapraszamy na debatę ekspercką dot. priorytetów w profilaktyce chorób zakaźnych

W drugim roku pandemii COVID-19 dyskusja, czy obejmować szczególną ochroną seniorów przeradza się w pytanie, jak skutecznie to robić, jakiego wsparcia najbardziej potrzebują obecnie seniorzy oraz z jakich narzędzi i dobrych praktyk korzystać. W ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka 21 czerwca w godz. 11:00-12:30 odbędzie się debata ekspercka online. Podczas spotkania eksperci nakreślą m.in. aktualne priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród osób po 60 r.ż., przekażą dobre przykłady realizowanych przez samorządy programów dla seniorów, w tym pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz podpowiedzą w jaki sposób seniorzy mogą zadbać o własne zdrowie przy wykorzystaniu inicjatyw zdrowotnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:

  • Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród osób po 60 r.ż. w drugim roku pandemii COVID-19 – aktualne zalecenia i rekomendacje
  • Profilaktyka chorób zakaźnych w domach pomocy społecznej jako priorytetowe działanie i nieodłączny element polityki senioralnej
  • Dobre przykłady zrealizowanych programów samorządowych dla seniorów i pożądane kierunki ich rozwoju
  • Efekty i wielopłaszczyznowe korzyści ze stosowania szczepień ochronnych u osób z grup ryzyka
  • Aktualne potrzeby społeczne i instytucjonalne dot. wsparcia seniorów podczas pandemii COVID-19 
  • Jak ułatwić seniorom dostęp do szczepień ochronnych i zmobilizować ich do zadbania o własne bezpieczeństwo
  • Inicjatywy zdrowotne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – seniorzy biorą sprawy we własne ręce
  • Narzędzia przydatne przy projektowaniu, wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych – realne wsparcie dla samorządów i instytucji

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań obecnym ekspertom.

Spotkanie poprowadzi:  lek. Tomasz Jan Prycel,  Współtwórca projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie:  https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2021/2/ 

Patronami medialnymi wydarzenia zostali: Rynek Zdrowia, Portal Samorządowy, Głos Seniora, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Wspólnota.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: