Informacje dla samorządów

Aktualności

Debata na temat zdrowia mieszkańców województwa śląskiego

Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych, podsumowanie inicjatyw zdrowotnych realizowanych w regionie oraz przedstawienie planów na przyszłość to tematy, które zostały poruszone 25 czerwca w Ratuszu Miejskim w Częstochowie podczas konferencji, która została zorganizowana w ramach naszego cyklu.

O priorytetach zdrowotnych dla województwa śląskiego oraz o dostępnych możliwościach profilaktyki wypowiedział się prof. dr hab. n. med. Adam Antczak i dr n. med. Dariusz Nowicki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Pani Grażyna Stramska-Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia UM Częstochowy omówiła realizowane przez Miasto programy profilaktyczne, natomiast o doświadczeniach w realizacji programów profilaktyki zdrowotnej na przykładzie Kielc opowiedziała Anna Dusza-Ciechanowska, Główny Specjalista Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Kielce.

Coraz więcej samorządów – idąc za rekomendacjami ekspertów medycznych i mając na uwadze zdrowie swoich mieszkańców – decyduje się na wprowadzenie programów polityki zdrowotnej chroniących dzieci i dorosłych przed chorobami zakaźnymi. Przykładem są Kielce, które od wielu lat realizują różnego rodzaju programy.

- Nasz Urząd od wielu lat angażuje się w działania mające na celu poprawę zdrowia naszych mieszkańców i widzimy ich efekty. Finansujemy i realizujemy programy profilaktyczne od 2004 roku. W tym czasie realizowaliśmy takie programy jak: program profilaktyki zakażeń meningokokowych, program prewencji ospy wietrznej, program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), program szczepień przeciw grypie. Od 2006 roku szczepiliśmy przeciwko bakteriom pneumokokowym wszystkie nowonarodzone dzieci. Widząc spektakularne efekty tych działań i idąc za rekomendacjami ekspertów medycznych planujemy realizować program profilaktyki zakażeń pneumokokowych skierowany do dorosłych po 65 roku życia, którzy, ze względu na wiek są także w grupie ryzyka zachorowań na infekcje pneumokokowe. Program został pozytywnie zaopiniowany przez AOTMiT. - mówiła Anna Dusza-Ciechanowska, Główny Specjalista Referatu Promocji Zdrowia i profilaktyki Urzędu Miasta Kielce.

- Zachęcam Państwa do wdrażania dobrych programów polityki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szczepionkowej. To najbardziej opłacalna inwestycja w zdrowie. Aby ułatwić Państwu zadanie przygotowaliśmy gotowy program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko pneumokokom dla osób po 65 roku życia – wymagający jedynie uzupełnienia danych właściwych dla konkretnego województwa/ regionu/ miasta. Treść i układ są zgodne z zaleceniami AOTMiT i dostosowane do zmian w zawiązku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Program dostępny jest bezpłatnie na stronie www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl. Zachęcam Państwa do korzystania z niego – kwituje Dusza Ciechanowska.

Spotkanie zakończyło się otwartą dyskusją na temat roli samorządów i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w poprawie zdrowia mieszkańców województwa śląskiego, a także możliwości pozyskiwania alternatywnych źródeł dofinansowania programów polityki zdrowotnej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego województwa śląskiego, radni, środowisko medyczne, w tym lekarze praktycy, pielęgniarki oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: