Informacje dla samorządów

Aktualności

Spotkanie na temat priorytetów w profilaktyce chorób zakaźnych dla województwa warmińsko – mazurskiego

18 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja na temat priorytetów w profilaktyce chorób zakaźnych dla regionu.

Mówiąc o priorytetach eksperci zwracali szczególną uwagę na konieczność profilaktyki chorób odkleszczowych, w tym kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), grypy i zakażeń bakteriami pneumokokowymi, które stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia – nie tylko dzieci, ale także osób po 55 roku życia. Po sukcesach samorządowych programów zdrowotnych zabezpieczających przed pneumokokami najmłodszych, eksperci rekomendują, aby przeznaczać środki na ochronę osób dorosłych. Są to działania o udowodnionej skuteczności, dają zarówno korzyści zdrowotne jak i ekonomiczne. Takimi działaniami mogą pochwalić się już: Urząd Gminy Grębocice, Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Urząd Miasta Kielce.

Podczas spotkania eksperci zachęcali obecnych przedstawicieli samorządów do zaangażowania w  działania profilaktyczne – szczególnie, że nadal jest możliwość pozyskiwania alternatywnych środków finansowych na niektóre z nich.

- Jednym ze sposobów finansowania działań w obszarze zdrowia są środki unijne. Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 daje taką możliwość. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można zdobyć m.in. na: wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym dla danego regionu. A takim istotnym problemem w przypadku województwa Warmińsko-Mazurskiego są między innymi choroby odkleszczowe, w tym przede wszystkim kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza. W ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka stworzyliśmy szereg narzędzi, bezpłatnych materiałów, drukowane poradniki oraz stronę internetową, z których mogą Państwo korzystać. Zachęcam Państwa do podejmowania starań związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE, to wielka szansa na poprawę zdrowia lokalnej społeczności. – mówiła Edyta Masłowska-Parafian, ekspert ds. Funduszy Unijnych.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego województwa warmińsko-mazurskiego, radni, środowisko medyczne, w tym lekarze praktycy, pielęgniarki oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: