Informacje dla samorządów

Aktualności

Spotkanie na temat priorytetów w profilaktyce chorób zakaźnych dla województwa pomorskiego

15 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja samorządowa dotycząca chorób zakaźnych występujących w województwie pomorskim. Prelegenci i zaproszeni goście debatowali o priorytetach zdrowotnych w profilaktyce chorób zakaźnych, inicjatywach zdrowotnych realizowanych w regionie oraz planach na przyszłość.

Podczas spotkania szczególną uwagę poświęcono zakażeniom pneumokokowym stanowiącym jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia osób po 65 roku życia. Województwo pomorskie jest w skali kraju w ścisłej czołówce zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową. W 2017 r. zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową w województwie pomorskim była najwyższa w Polsce. Wobec narastającej zachorowalności, groźnych powikłań i utrzymujących się od lat wysokich wskaźników umieralności władze województwa podjęły decyzję o wdrożeniu programu chroniącego osoby dorosłe przed bakteriami pneumokokowymi. Obecnie program jest opiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), a po uzyskaniu pozytywnej opinii zostanie ogłoszony konkurs na jego realizatorów.

- Od około 10 lat w województwie pomorskim zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową znacznie przewyższa średnią zapadalność w Polsce. W 2017 r. zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce  wyniosła 3,09/100 tys., przy czym zapadalność w województwie pomorskim była prawie dwukrotnie większa (6,08/100 tys.) - i tym samym najwyższa w Polsce. Najwięcej zachorowań dotyczyło osób w starszych grupach wiekowych, w szczególności po 60 roku życia. Pneumokokowe zakażenia inwazyjne obarczone są wysoką śmiertelnością, w 2017 r. śmiertelność wyniosła 29 %, a  w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia - 37 % – mówiła Aneta Bardoń-Błaszkowska, kierownik Oddziału Epidemiologii i Statystyki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Dostrzegając wagę problemu i podążając za rekomendacjami ekspertów Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przygotował Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+ z grup podwyższonego ryzyka, którego założenia zgodne są z Celem operacyjnym 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Program skierowany jest do grupy osób starszych, z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych. Szczepienia mają chronić populację nie tylko przed zakażeniami inwazyjnymi (sepsą, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych), ale także przed innymi postaciami zachorowań o etiologii pneumokokowej, jak np. pneumokokowe zapalenie płuc.

- Wobec narastającej zachorowalności na zakażenia pneumokokowe w woj. pomorskim, a także groźnych powikłań i utrzymujących się od lat wysokich wskaźników umieralności, nadszedł czas na podjęcie działań profilaktycznych. Co roku z powodu pneumokoków umiera nawet kilka milionów osób na świecie. Województwo pomorskie jest niestety w ścisłej czołówce jeśli chodzi o liczbę zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową w skali kraju. Trzeba pamiętać, że osoby szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane z zakażeniem pneumokokami – to chorzy na choroby przewlekłe, z obniżoną odpornością. Dla nich pneumokoki są bardzo groźne. Dlatego też w pierwszej kolejności ochroną chcemy objąć osoby po 65 roku życia znajdujące się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania - są to seniorzy m.in. z przewlekłym nieżytem oskrzeli, dychawicą oskrzelową – mówiła Marzena Mrozek, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

- Niezwykłe ważna jest przy realizacji Programu współpraca ze starostwami powiatowymi. Ponad połowa powiatów województwa pomorskiego poparła ideę wdrożenia regionalnego programu polityki zdrowotnej i podjęła decyzje o współfinansowaniu szczepień ochronnych dla mieszkańców swoich powiatów. Rok 2018 traktujemy jako rok pilotażowy, chcemy objąć wsparciem ok. 30 % osób będących w grupie ryzyka w wieku 65 +. Jedyną skuteczną metodą zapobiegającą zachorowaniom są szczepienia, które niestety są kosztowne i zapewne to stanowi czynnik przyczyniający się do małej ich popularności. Szacunkowy koszt Programu w tym roku to ponad 1 milion złotych. Obecnie jesteśmy na etapie oczekiwania na obligatoryjną ocenę opracowanego Programu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji po jej uzyskaniu będziemy mogli ogłosić konkurs na realizatorów szczepień. Wierzymy, że Program przyniesie oczekiwany efekt zdrowotny a także przyczyni się do zmiany myślenia o szczepieniach wśród osób starszych, będzie stanowił zachętę do podejmowania dalszych działań w przyszłości a także zwiększy poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie osób starszych. -  podsumowała Mrozek.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego województwa pomorskiego, radni, środowisko medyczne, w tym lekarze praktycy, pielęgniarki oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: