Informacje dla samorządów

Aktualności

Konferencja samorządowa pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna

Konferencja samorządowa pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna, Pana Piotra Grzymowicza odbyła się 29 września 2017 roku w Kamienicy Naujacka w MOK w Olsztynie. Tematem przewodnim spotkania była „Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych”. W jego trakcie omówiono sytuację epidemiologiczną woj. warmińsko-mazurskiego oraz Olsztyna, a także zaprezentowano nowy Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym finansowany z budżetu miasta, z którego skorzystać mogą dzieci urodzone w latach 2015 i 2016. Podjęto również  dyskusję nad rozwiązaniami i działaniami zmierzającymi do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców regionu, a także podjęto kwestię alternatywnych źródeł finansowania, z których możliwe jest uzyskanie dotacji na poczet realizacji programów polityki zdrowotnej.

W wydarzeniu udział wzięła lek. med. Anna Zdanowska Ruskań, konsultant wojewódzki ds. pediatrii dla woj. warmińsko-mazurskiego, która opowiedziała o najważniejszych wyzwaniach w profilaktyce chorób zakaźnych, efekty wdrażanych programów przedstawiła Pani Ewa Junkier, Zastępca Burmistrza Miasta Iławy, natomiast Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Pan Janusz Dzisko omówił temat najskuteczniejszych metod profilaktyki chorób zakaźnych. W trakcie konferencji podsumowano również dotychczas realizowane Programy Polityki Zdrowotnej i finansowane z budżetu miasta. Temat zreferowała Pani Monika Michniewicz, przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Olsztyna.

Po konferencji odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne skierowane do rodziców, podczas którego lek. med. Anna Zdanowska-Ruskań przekazała zainteresowanym szczegóły organizacyjne, dotyczące nowego Programu oraz udzieliła odpowiedzi na wszelkie pytania rodziców związane ze szczepieniami.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: