Informacje dla samorządów

Aktualności

Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień – konferencja w Kraśniku

19 czerwca 2017 roku w Kraśniku odbyła się konferencja zorganizowana w ramach cyklu samorządowego „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski oraz Starosta Kraśnicki, Pan Andrzej Maj. Jego tematem była „Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień”. W trakcie spotkania podsumowany został pierwszy etap Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021 realizowanego na Lubelszczyźnie, omówiono dalsze plany włodarzy w obszarze zdrowia, dodatkowo też władze województwa zachęcały samorządy niższych szczebli do przyłączenia się do inicjatywy i przeznaczania środków finansowych na profilaktykę szczepionkową, jednocześnie prezentując możliwości pozyskania dofinansowania na realizację programów zdrowotnych. Podczas wydarzenia temat epidemiologii i zagrożeń, jakie niosą za sobą choroby zakaźne dla osób w każdym wieku omówiła dr. n. med. Barbara Hasiec, Ordynator Dziecięcego Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie, zaś Ekspert Samorządowy - Pani Anna Dusza-Ciechanowska opowiedziała o zdrowotnych priorytetach samorządu oraz zaprezentowała efekty programów profilaktycznych realizowanych na terenie Miasta Kielce stawiając je jako przykład praktyk godnych naśladowania. O profilaktyce i promocji zdrowia w kontekście zadań samorządowych mówił Pan Dariusz Pitura, Starszy Specjalista ds. profilaktyki Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, podsumowania dotychczasowych efektów realizowanego na terenie Lubelszczyzny Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych podjęła się dr Zofia Woźnica, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Lubelskiego, zaś dr Marek Kos omówił kwestię środków unijnych w kontekście wsparcia finansowego na realizację programów profilaktycznych.
O perspektywach Programu Zakażeń Pneumokokowych z punktu widzenia realizatora opowiedziały Panie Barbara Kozak, Dyrektor ds. Medycznych CM LUXMED oraz Pani Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców. W wydarzeniu udział wziął także Dyrektor Andrzej Wąsik, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku, który zaprezentował efekty wdrażanych w regionie programów profilaktycznych. Zwieńczeniem konferencji była dyskusja z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości nt. rozwiązań i działań, mających na celu poprawę dostępności do szczepień oraz możliwości uzyskania dofinansowania na prowadzenie programów w obszarze zdrowia.


Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: