Informacje dla samorządów

Aktualności

Sesja z udziałem ekspertów projektu podczas Samorządowego Forum Zdrowia w Katowicach

5-6 października 2017 roku, w Katowicach w ramach Forum Zdrowia dyskutowano na temat roli samorządów w dążeniu do poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, działań związanych z opracowywaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej, a także możliwości pozyskania alternatywnych środków na finansowanie projektów z obszaru zdrowia.

W dyskusji udział wzięli m.in.:

Prof. Dorota Cianciara, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Kierownik Pracowni Zdrowia w Państwowym Zakładzie Higieny, która wypowiedziała się na temat tego, czy warto wdrażać programy polityki zdrowotnej oraz ile samorządów w Polsce to robi, i z jakim skutkiem.

Pan Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, który opowiedział
o korzyściach dla zdrowia publicznego oraz systemu ochrony zdrowia płynących z działań samorządów, a także omówił kwestię źródeł finansowania programów.

Pani Bożena Kőhl-Gudzik, Kierownik Zespołu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żory, która zaprezentowała dobre przykłady programów oraz omówiła korzyści, jakie przynoszą lokalnym społecznościom.

Pani Edyta Masłowska-Parafian, Ekspert ds. Funduszy Unijnych, która omówiła kwestię unijnych źródeł finansowania programów zdrowotnych, dostępnych konkursów i programów.

Pan Szymon Chrostowski, Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego, Polska Unia Organizacji Pacjentów “Obywatele dla Zdrowia”, który dyskutował nt. efektywności programów i wsparcia merytorycznego, także przy poszukiwaniu funduszy, z punktu widzenia organizacji pacjenckich.

Dr Tomasz Prycel, współtwórca projektu ZCP, który omówił kwestię istniejących źródeł i form wsparcia merytorycznego dla samorządów przy kształtowaniu programów, na podstawie praktycznych doświadczeń i przykładów.

Jednocześnie, w trakcie 2-dniowego wydarzenia dla uczestników zainteresowanych tematyką programów profilaktyki zdrowotnej oraz możliwościami uzyskania dofinansowania ze środków UE, przygotowane zostało stoisko informacyjne projektu „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”, na którym eksperci udzielali konsultacji, udostępniono także materiały edukacyjne w postaci poradników stanowiących kompendium wiedzy nt. programów profilaktycznych oraz Funduszy Unijnych.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: