Informacje dla samorządów

Aktualności

Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych. Konferencja w Elblągu

Konferencja samorządowa zorganizowana 10 października 2017 roku w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga, Pana Witolda Wróblewskiego. Tematem przewodnim była „Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych”. W trakcie spotkania omówiono sytuację epidemiologiczną woj. warmińsko-mazurskiego oraz powiatu elbląskiego - poruszono kwestię obszarów zdrowotnych w kontekście chorób zakaźnych stanowiących dla mieszkańców największe zagrożenie (m.in. pneumokoków oraz chorób odkleszczowych), zainaugurowano także nowy Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym, który skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2015 i 2016, a planowany do realizacji w latach 2017 i 2018.

W wydarzeniu udział wzięła lek. med. Anna Zdanowska Ruskań, konsultant wojewódzki ds. pediatrii dla woj. warmińsko-mazurskiego, która opowiedziała o najważniejszych wyzwaniach w profilaktyce chorób zakaźnych, efekty wdrażanych w regionie programów profilaktycznych przedstawił Pan Marek Jarosz, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zaś Pani Paulina Lutomska, Inspektor Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu podsumowała dotychczas realizowane przez Urząd Programy Polityki Zdrowotnej, które sfinansowało miasto. W trakcie konferencji temat Zmian Ustawowych dotyczących programów polityki zdrowotnej zreferowała Pani Małgorzata Adamowicz, Koordynator lokalnego zespołu koordynacyjnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, natomiast ekspert ds. Funduszy Europejskich, Pani Edyta Masłowska-Parafian przybliżyła kwestię środków z UE oraz możliwości ich pozyskania na prowadzenie działań
z obszaru zdrowia.

Zwieńczeniem wydarzenia było spotkanie edukacyjno-informacyjne poprowadzone przez lek. med. Annę Zdanowską-Ruskań, w trakcie którego rodzice zainteresowani tematem poznali wszelkie szczegóły organizacyjne związane z możliwością skorzystania z nowego Programu, a także mieli okazję rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości dot. szczepienia.

Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: