Informacje dla samorządów

Aktualności

Spotkanie na temat priorytetów w profilaktyce chorób zakaźnych wśród osób dorosłych w województwie dolnośląskim

Doświadczenia samorządów w realizacji lokalnych programów polityki zdrowotnej, priorytety zdrowotne w profilaktyce chorób zakaźnych oraz możliwe rozwiązania zmierzające do poprawy zdrowia mieszkańców z województwa dolnośląskiego to tematy przewodnie spotkania, które odbyło się w czwartek, 14 czerwca 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie.

O priorytetach zdrowotnych w profilaktyce chorób zakaźnych wśród dorosłych opowiedział dr n. med. Jarosław Gruszka, wieloletni adiunkt w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Programy polityki zdrowotnej obecnie realizowane na terenie powiatu lubińskiego podsumował Michał Huzarski, Pełnomocnik Zarządu Powiatu Lubińskiego do spraw promocji i ochrony zdrowia, natomiast o doświadczeniach w realizacji programów profilaktycznych oraz ich efektach opowiedziała Edyta Jakubowska-Leśniak, Sekretarz Gminy Grębocice.

W województwie dolnośląskim realizowanych jest wiele, różnorodnych programów zdrowotnych. O swoich doświadczeniach opowiedzieli m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz Urzędu Gminy Grębocice – które jako pierwsze w Polsce już w 2014 roku zdecydowały się na zapewnienie bezpłatnej ochrony przed bakteriami pneumokokowymi!

Mając na uwadze rekomendacje polskich i światowych ekspertów Władze naszej Gminy Grębocice – jako pierwsze w Polsce już w 2014 roku zdecydowały się na zapewnienie bezpłatnej ochrony przed bakteriami pneumokokowymi nie tylko dzieciom, ale także osobom dorosłym, po 55 r.ż. Zdrowie naszych mieszkańców to kwestia priorytetowa. W tym roku również zdecydowaliśmy się na kontynuowanie programu i objęcie ochroną  jeszcze większej grupy, niż dotychczas. Przewidywana liczba biorących udział w programie to ok. 240 osób. Zabezpieczyliśmy na ten cel ponad 70 tys. zł. Takie działania są bardzo potrzebne i cieszą się poparciem lokalnej społeczności. Zdrowe społeczeństwo to zdrowe rodziny. To więcej środków finansowych na zaspakajanie pozostałych potrzeb rodziny, dlatego też inwestujemy w zdrowie naszych mieszkańców. – podkreślała Edyta Jakubowska-Leśniak, Sekretarz Gminy Grębocice.

Spotkanie zakończyło się dyskusją otwartą na temat roli samorządów i innych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych z województwa w poprawie zdrowia mieszkańców regionu. Poruszone zostały także możliwości pozyskiwania alternatywnych źródeł dofinansowanie na programy polityki zdrowotnej.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego województwa dolnośląskiego, radni, środowisko medyczne, w tym lekarze praktycy, pielęgniarki oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Lubińskiego Pana Adama Myrdy.Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: