Informacje dla samorządów

Aktualności

Spotkanie samorządowców z województwa lubelskiego

12 czerwca 2019 r. w Lublinie odbyła się konferencja zorganizowana we współpracy z Urzędem Miasta Lublin, której celem było pokazanie dobrych praktyk i wywołanie dyskusji na temat potrzeby ochrony zdrowia i realizacji działań profilaktycznych wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Kluczowym punktem spotkania było pokazanie, jak ważną rolę w pracach nad poprawą stanu zdrowia mieszkańców pełnią jednostki samorządów terytorialnych oraz współpraca pomiędzy nimi. Eksperci mówiąc  o priorytetach zdrowotnych, skupili się przede wszystkim na zakażeniach bakteriami pneumokokowymi, które stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia nie tylko dzieci, ale także osób po 55. roku życia, powodując m.in. zapalenie płuc, choroby niebezpiecznej szczególnie dla seniorów.

Obecni na spotkaniu eksperci przekonywali, że choroby zakaźne oraz infekcje bakteryjne to nie tylko istotne konsekwencje medyczne, ale również bardzo wysokie koszty społeczne i ekonomiczne, wynikające z leczenia, hospitalizacji, absencji zawodowej, spadku produktywności, rosnącej niepełnosprawności i zgonów. Dlatego coraz więcej samorządów – idąc za rekomendacjami ekspertów medycznych i mając na uwadze zdrowie swoich mieszkańców – decyduje się na wprowadzenie programów polityki zdrowotnej skierowanych do osób dorosłych. 

Programy szczepień ochronnych dotyczące dzieci cieszą się uznaniem, a proponowane schematy stosowane są z powodzeniem w praktyce pediatrów i lekarzy rodzinnych. Niestety o wiele gorzej przedstawia się sytuacja szczepień ochronnych u osób dorosłych. Szczególnej uwagi wymagają osoby w zaawansowanym wieku, z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego lub w stanie immunosupresji spowodowanej zarówno stosowaną terapią, jak też samą chorobą układową czy nowotworem, ponieważ powikłania infekcyjne w tych grupach pacjentów obarczone są wysoką śmiertelnością. Chciałbym zwrócić tu szczególną uwagę na zakażenia wywołane przez bakterie pneumokokowe, ponieważ są one istotną przyczyną bakteriemii, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia płuc i opłucnej, zapalenia zatok, uszu, septycznego zapalenia stawów, wsierdzia i osierdzia. Dlatego tak ważne jest, by pamiętać o profilaktyce zakażeń pneumokokowych. W Kielcach na przykład powstał program „Szczepienia dla chorych onkologicznie” obejmujący szczepieniami ochronnymi przeciwko pneumokokom chorujących na nowotwory mieszkańców woj. świętokrzyskiego. To przedsięwzięcie profilaktyczne ma na celu zmniejszenie zapadalności na chorobę pneumokokową wśród chorych z nowotworami litymi i hematologicznymi, u których powikłania wynikające z zapalności na infekcję np. zapalenie płuc czy oskrzeli są śmiertelnym zagrożeniem. Właśnie takich innowacyjnych działań potrzebujemy również u naspowiedział prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński z Katedry  i Zakładu Immunologii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Poradni i Oddziału Immunologii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im Św. Jana z Dukli

Jednostki samorządów terytorialnych inwestując w politykę zdrowotną bezpośrednio wpływają na poprawienie jakości życia mieszkańców poszczególnych regionów. Zdrowi mieszkańcy to nie tylko poprawa sytuacji epidemiologicznej, ale również oszczędność budżetu gminy oraz zadowolenie i przychylność lokalnych społeczności. Wiadomo, że działania na rzecz zdrowia, tak samo jak te z innych dziedzin muszą być finansowane przez urzędy miast i inne wspólnoty regionalne. W tym wypadku wybór priorytetów nigdy nie jest łatwy. Istnieje jednak możliwość sfinansowania programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców z Unii Europejskiej.

- W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej pojawiły się duże możliwości pozyskania budżetu na realizację działań w obszarze zdrowia. Właśnie w ramach tej perspektywy możemy uzyskać finansowanie interwencji niedostępnych w przeszłości. W ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych finansowane są m.in działania dot. profilaktyki chorób nowotworowych, płuc, czy chorób zakaźnych,  w tym kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) i zakażeń bakteriami pneumokokowymi. Przykładem realizacji takiego działania finansowanego ze środków UE jest choćby program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego. Innym wartym uwagi jest program „Szczepienia dla chorych onkologicznie” obejmujący szczepieniami ochronnymi przeciwko pneumokokom chorujących na nowotwory mieszkańców woj. świętokrzyskiego. Budżet programu, ocenionego przez Agencję Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji jako unikatowy w skali Europy, wynosi 1,5 mln złotych, z czego aż 1,3 mln zostanie dofinansowane ze środków Funduszy Unijnych – zaznaczyła Edyta Masłowska-Parafian, ekspert projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” ds. Funduszy Unijnych

Efektem  spotkania była deklaracja wspólnego opracowania rekomendacji ekspertów dla województwa lubelskiego na temat wprowadzenia programów szczepień dedykowanych osobom dorosłym. Eksperci podpowiadali także, gdzie szukać przydatnych narzędzi ułatwiających przygotowanie i wdrożenie programów zdrowotnych.
Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: