Informacje dla samorządów

Aktualności

Projekt Zdrowie Człowiek Profilaktyka na IV Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

W dniach 7-8 marca 2019 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się czwarta edycja największej w Europie Środkowo-Wschodniej wielosektorowej debaty o ochronie zdrowia pod nazwą Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC).

Ideą przewodnią Kongresu są wyzwania terapeutyczne i organizacyjno-finansowe jakie stoją przed specjalistami z poszczególnych dziedzin medycyny, a także decydentami kształtującymi system opieki zdrowotnej w Polsce.

Braliśmy udział w dwóch sesjach tematycznych.

Tematem pierwszej sesji były: programy polityki zdrowotnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – w drodze do najbardziej skutecznych rozwiązań.

Sesja poświęcona była podsumowaniu dotychczasowego przebiegu i rezultatów programów polityki zdrowotnej [PPZ], ze szczególnym uwzględnieniem programów profilaktyki chorób zakaźnych realizowanych przez samorządy. Uczestnicy sesji zaprezentowali przykłady skutecznych działań samorządów w zakresie zdrowia publicznego. Pokazali, jak ewoluowały one na przestrzeni ostatnich lat, wskazali także innowacyjne rozwiązania i pożądane kierunki ich dalszego rozwoju. Omówione zostały również kryteria i mierniki skuteczności PPZ oraz zaprezentowane nowe, pomocne narzędzia wspierające JST w realizacji PPZ w odniesieniu do najnowszych rekomendacji ekspertów, towarzystw naukowych, instytucji i organizacji.

Ważnym wątkiem debaty eksperckiej była alokacja przez samorządy środków finansowych na inne, niż dotychczas grupy potencjalnych beneficjentów – takich jak dorośli i grupy ryzyka.

Eksperci omówili przykład Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, który jako pierwszy, i na razie jedyny w kraju wdrożył program w ramach którego m.in. przeciwko pneumokokom szczepieni są dorośli pacjenci chorzy onkologicznie. Program ten został przez AOTMiT oceniony jako unikatowy w skali Europy.

Druga sesja dotyczyła profilaktyki wybranych chorób i edukacji zdrowotnej. Podczas sesji, eksperci wspomnieli o nowym trendzie w działaniach profilaktycznych. Dzisiaj do grupy instytucji dbających o zdrowie dołączyli szeroko rozumiani pracodawcy, dla których profilaktyka chorób zakaźnych to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim szansa na zbudowanie zdrowego miejsca pracy i osiągnięcie wielopoziomowych korzyści: zdrowotnych, ekonomicznych, biznesowych oraz wizerunkowych. Szczególnie ważną grupą jest „Biały personel”, który jest szczególnie narażony w swojej codziennej pracy na różnego rodzaju zakażenia. Warunkiem powodzenia interwencji w tym obszarze jest zawsze edukacja poparta zestawieniem kosztów chorób z wydatkami na działania profilaktyczne, dobrymi przykładami, danymi epidemiologicznymi oraz opiniami i rekomendacjami ekspertów.

W trakcie dwudniowego wydarzenia dla uczestników zainteresowanych tematem wdrażania programów profilaktyki zdrowotnej dostępne było stoisko informacyjne.
Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: