Informacje dla samorządów

Aktualności

XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

W dniach 2-3 października 2019 roku w Katowicach odbyło się XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, podczas którego eksperci projektu wzięli udział w dwóch debatach dyskusyjych. 

Pierwsza z nich dedykowana była Roli Jednostek Samorządu Terytorialnego w profilaktyce wybranych schorzeń i edukacji zdrowotnej.

Wzięli w niej udział:

Dr hab. n. med. Andrzej M.Fal, profesor nadzwyczajny, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, specjalista z zakresu zdrowia publicznego. Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc
i Chorób Wewnętrznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Prezes zarządu głównego, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Tomasz Jan Prycel, Współtwórca projektu edukacyjnego „Zdrowie, Człowiek, Profilaktyka”

Bożena Kohl-Gudzik, Przedstawicielka UM Żory

Anna Dusza-Ciechanowska, Urząd Miasta Kielce

Katarzyna Wodzyńska, Główny Specjalista, Dział analiz i Strategii, Biuro Prezesa AOTMiT

W czasie dyskucji eksperci alarmowali, że według danych Najwyższej Izby Kontroli w 2015 r. tylko 0,04 ogółu wydatków samorządów zostało przeznaczone na programy profilaktyki zdrowotnej, mimo, że jest na nie ogromne zapotrzebowanie, a od strony organizacyjnej samorządy są do ich wdrażania dobrze przygotowane. Obecnie środki finansowe bardzo często inwestowane są w leczenie, a nie w zapobieganie chorobom i dbałość o utrzymanie zdrowia, które jest znacznie skuteczniejszą strategią, zarówno krótko jak i długofalową. Oprócz tak istotnych korzyści, jak poprawa świadomości zdrowotnej danej populacji oraz lepszy stan zdrowia, wymienić trzeba także obniżenie kosztów leczenia wielu chorób, a także zwiększenie produktywności mieszkańców regionu. Zaznaczano, że realizacja i wdrażanie programów polityki zdrowotnej mogą być o wiele prostsze, o ile zostanie zwrócona uwaga na doświadczenia samorządów, które już od wielu lat konsekwentnie inwestują w profilaktykę zdrowotną i odnoszą na tym polu niemałe sukcesy. Dobrym przykładem jest tutaj miasto Kielce, które jest liderem w liczbie pozytywnie zaopiniowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) programów zdrowotnych w Polsce:

- Nasz Urząd od wielu lat angażuje się w działania mające na celu poprawę zdrowia naszych mieszkańców i widzimy tego efekty. Finansujemy i realizujemy programy profilaktyczne już od 2004 roku. W tym czasie realizowaliśmy takie programy jak: program profilaktyki zakażeń meningokokowych, program prewencji ospy wietrznej, program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), program szczepień przeciw grypie. Od 2006 roku szczepiliśmy przeciwko bakteriom pneumokokowym wszystkie nowonarodzone dzieci. Widząc spektakularne efekty tych działań i idąc za rekomendacjami ekspertów medycznych planujemy realizować program profilaktyki zakażeń pneumokokowych skierowany do dorosłych po 65. roku życia, którzy ze względu na wiek są także w grupie ryzyka zachorowań na infekcje pneumokokowe. Program został pozytywnie zaopiniowany przez AOTMiT. W ramach programu osoby spełniające kryteria włączenia, będą szczepione przeciwko pneumokokom szczepionką 13-walentną, która daje najszerszą ochronę przed tymi bakteriami. – mówi Anna Dusza-Ciechanowska, Główny Specjalista Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce.


Podczas drugiej debaty eksperci skupili się na kwestii tego, jaki potencjał w profilaktyce chorób ma współpraca pomiędzy samorządem i pracownikami. 

W dyskusji udział wzięli:

Dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, profesor nadzwyczajny, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, specjalista z zakresu zdrowia publicznego. Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Prezes zarządu głównego, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Edyta Masłowska-Parafian, ekspert ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych

Tomasz Jan Prycel, Współtwórca projektu edukacyjnego „Zdrowie, Człowiek, Profilaktyka”

Marek Wójcik, Ekspert ds. ochrony zdrowia

Marcin Ślusarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego

Eksperci zaznaczali, że dobra współpraca między samorządami a pracodawcami, wzajemne wsparcie i klarowny plan działań mogą wpłynąć na poprawę kondycji zdrowotnej, poczucie bezpieczeństwa pracownika i rozwój firmy. Niezwykle istotna jest wymiana informacji – pracodawca musi wiedzieć dlaczego warto inwestować w zdrowie pracownika, skąd czerpać dodatkowe (alternatywne) środki finansowe na wdrażanie działań. Powinien rozumieć, że inwestycja w zdrowie na dłuższą metę przynosi wymierne korzyści, które można osiągnąć tylko dzięki konsekwentnym działaniom profilaktycznym. Może się to odbywać dzięki realizacji takich projektów jak nasz. Pracodawcy decydują się na korzystanie z programów promocji zdrowia dla swoich pracowników nie tylko ze względu na korzyści etyczne czy wizerunkowe, ale również finansowe. Absencje chorobowe spowodowane zwolnieniami lekarskimi opóźniają i zmniejszają produkcję, zmuszają również pracodawcę do wypłacania zasiłków chorobowych, wywołują zjawisko prezenteizmu, czyli obecność pracownika w pracy pomimo choroby, skutkujące zmniejszeniem jego efektywności i unikaniem go przez innych pracowników. Choroby te wiążą się również z ogromnymi kosztami dla pracodawcy, zarówno bezpośrednimi, związanymi z kosztami leczenia, jak i pośrednimi, czyli stratami produktywności, kosztami absencji, spadkiem wydajności pracownika. Profilaktyczne działania na rzecz ochrony zdrowia pracowników, czyli szczepienia i akcje edukacyjne lub diagnostyczne (wykrywanie chorób cywilizacyjnych lub związanych ze specyfiką wykonywanej pracy) to w efekcie nie koszt, ale długoterminowa inwestycja dla pracodawcy, która skutkuje zwiększeniem produktywności i atrakcyjności zatrudnienia oraz lepszą atmosferą pracy w zespole. Znaczenie profilaktyki w ochronie zdrowia jest kluczowe, dlatego budżet unijny przeznacza na nie środki  w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Ważne jest, żeby samorządy województw informowały pracodawców o możliwościach ich pozyskiwania. W większości województw, jest dedykowany specjalnie dla pracodawców program zdrowotny ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe). Warunkiem jest dobrze napisany wniosek. Dotychczas wiele z nich nie spełniało wymagań i nie przechodziło już pierwszego etapu oceny formalnej. W tym przypadku również pracodawcy mogą liczyć na wsparcie urzędników.

- Przykładowe działania w obszarze zdrowia, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to m.in: wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy, wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Pracodawcy samodzielnie lub przy współpracy z samorządami, organizacjami samorządowymi lub podmiotami leczniczymi mogą ubiegać się o środki na prowadzenie działań profilaktycznych wśród swoich pracowników. – poinformowała Edyta Masłowska-Parafian, Ekspert ds. Funduszy Unijnych

 W trakcie 2-dniowego wydarzenia dla uczestników zainteresowanych tematyką programów profilaktyki zdrowotnej oraz możliwościami uzyskania dofinansowania ze środków UE, przygotowane zostało specjalne stoisko edukacyjne projektu. Nasi eksperci udzielali konsultacji, udostępniono także materiały edukacyjne w postaci poradników stanowiących kompendium wiedzy nt. programów profilaktycznych zarówno dla samorządów jaki pracodawców oraz pozyskiwania Funduszy Unijnych na projekty zdrowotne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem p.t.: Samorządowe programy polityki zdrowotnej przynoszą efekty, który ukazał się w magazynie "Wspólnota". 

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/samorzadowe-programy-polityki-zdrowotnej-przynosza-efekty/Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: