Informacje dla samorządów

Aktualności

Spotkanie na temat priorytetów w profilaktyce chorób zakaźnych w województwie mazowieckim

Największe wyzwania w profilaktyce chorób zakaźnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci z powiatu ostrołęckiego to tematy przewodnie spotkania, które 4 czerwca 2018 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta Ostrołęki.

Celem wydarzenia było podsumowanie inicjatyw zdrowotnych realizowanych w regionie, przedstawienie ich efektów oraz planów lokalnych samorządów na najbliższą przyszłość.

O priorytetach zdrowotnych w profilaktyce chorób zakaźnych opowiedziała lek. Maria Kapuśniak, z Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. O doświadczeniach w realizacji programów profilaktycznych oraz ich efektach opowiedziała Agnieszka Busz, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka.

Eksperci zwracali szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z zakażeń bakteriami otoczkowymi, pneumokokami i meningokokami, które, ze względu na rosnącą antybiotykooporność coraz ciężej się leczy, a które w najcięższych przypadkach wywołują zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsę. Jak wynika z danych w latach 2016-2017 na terenie powiatu ostrołęckiego izolowano 79 przypadków zachorowań na infekcje pneumokokowe, spośród nich 52% wymagało hospitalizacji, a 24% hospitalizowanych pacjentów wymagało leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii.

Podczas spotkania podkreślano, że warto inwestować w programy zdrowotne. Pokazują to doświadczenia samorządów z województwa mazowieckiego realizujących programy szczepionkowe, w tym Płocka. Korzyści z wdrażania lokalnych programów są ogromne.

- Widząc efekty prowadzenia działań profilaktycznych sami realizujemy ich szereg, w tym cztery dotyczące szczepień ochronnych. Dzięki temu, albo w ogóle eliminujemy wystąpienie choroby, albo zyskujemy jej łagodniejszy przebieg. Profilaktyka umożliwia ponadto wykrycie chorób we wczesnym stadium co przekłada się na lepsze rokowania, wydłużenie życia, mniejsze koszty leczenia. Dzięki programom polityki zdrowotnej podmioty lecznicze zyskują dodatkowe środki, ale też zadowolonych i zdrowszych pacjentów, a samorząd – mieszkańców ze świadomością, że lokalne władze się o nich troszczą. Nowo powstałe POZ w naszym mieście same się do nas zgłaszają i dopominają o możliwość udziału w programach szczepiennych, gdyż oczekują tego od nich pacjenci. Samorządy, które nie mają doświadczenia na tym polu mogą zacząć od małych kroków, opierając się na licznych dostępnych, sprawdzonych już wzorcach. Naprawdę warto realizować programy polityki zdrowotnej, zachęcam Państwa do tego gorąco! – apelowała Agnieszka Busz, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki Pana Janusza Kotowskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego województwa mazowieckiego, radni, środowisko medyczne, w tym lekarze praktycy, pielęgniarki oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: