Informacje dla pracodawców

Rekomendacje obszarów zdrowotnych i grupy ryzyka

Oprócz opisanych wyżej szczepień obowiązkowych (obligatoryjnych, finansowanych ze środków publicznych lub w określonych przypadkach przez pracodawców) oraz szczepień zalecanych, należy wymienić także szczepienia rekomendowane, które na podstawie danych z piśmiennictwa medycznego i zaleceń medycznych towarzystw naukowych należy traktować jako pomocne w zmniejszaniu zachorowań w określonych grupach zawodowych lub w związku z określonym charakterem pracy. Są to:

  • szczepienia przeciw ospie wietrznej (u pracowników medycznych, u których brak jest serologicznych dowodów odporności, dowodów na poddanie się szczepieniu czy przebycia ospy wietrznej w przeszłości),
  • szczepienia przeciw różyczce (u młodych kobiet, szczególnie nieszczepionych w 13 roku życia lub jeżeli od szczepienia podstawowego w 13 roku życia minęło więcej niż 10 lat oraz u pracowników medycznych, u których brak jest serologicznych dowodów odporności czy dowodów na poddanie się szczepieniu przeszłości),
  • szczepienie przeciw krztuścowi (u pracowników medycznych, pracujących z dziećmi poniżej 12 roku życia),
  • szczepienie przeciw menigokokom, czyli Neisseria meningitidis (u mikrobiologów stale eksponowanych podczas hodowli meningokokówi),
  • szczepienia przeciw pneumokokom, czyli Streptococcus pneumoniae (u pracowników medycznych, będących w grupie podwyższonego ryzyka zdrowotnego (osoby z brakiem śledziony lub jej niewydolnością, osoby chorujące na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, nabyte zaburzenia odporności, osoby powyżej 65 r.ż.),
  • szczepienie przeciw grypie (u osób, które wykonując czynności zawodowe narażone są na kontakty z dużą liczbą ludzi).


Do prac związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi, stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, należy wymienić (niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych) te, które są wykonywane przez osoby zatrudnione w poniższych placówkach.

Przedszkola, szkoły, uczelnie wszystkich typów i profili, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Zakłady opieki zdrowotnej
Zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne i inne prowadzące działania w zakresie pielęgnacji ciała
Instytucje i urzędy prowadzące bezpośrednią obsługę interesantów
Transport publiczny
Instytucje kultury
Podmioty świadczące usługi turystyczne i hotelarskie
Zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki dla uchodźców, policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych, policyjne izby dziecka, konwoje osób pozbawionych wolności oraz doprowadzenia osób zatrzymanych

 

 Wytyczne dla pracodawców do przeprowadzania szczepień ochronnych w docelowych grupach z podziałem na sektory gospodarki, stanowiska pracy oraz czynności służbowe pracowników  podzielono według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007.251.1885 ze zm.). 

Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu