Informacje dla pracodawców

Profilaktyka szczepionkowa ma sens!

Według Ministerstwa Zdrowia, regularne stosowanie szczepień ochronnych na masową skalę wpływa na zahamowanie krążenia zarazków. Ogranicza więc lub uniemożliwia szerzenie się chorób zakaźnych i zakażeń. Dzięki obowiązkowym szczepieniom udało się zmniejszyć zapadalność na groźne i powszechne niegdyś choroby, takie jak krztusiec czy błonica. Badania nad szczepionkami i wprowadzaniem nowych rodzajów szczepionek, hamują rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. 1
Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia WHO wskazuje, że zwiększenie odporności uzyskane dzięki szczepieniom ratuje miliony ludzi i jest powszechnie uznawane za jedną z najbardziej skutecznych i najbardziej opłacalnych interwencji zdrowotnych na świecie. 2

Warto wiedzieć

Szczepienia prowadzone w populacji dorosłych aktywnych zawodowo są interwencją nie tylko efektywną kosztowo, ale przynoszącą wymierne korzyści związane z oszczędnościami, zarówno dla pracodawców, jak i społeczeństwa, jako całości. Badania i analizy statystyczne wykazały, że absencja wśród pracowników zaszczepionych była co najmniej 2-krotnie niższa niż wśród pracowników niezaszczepionych. 3

Skuteczność profilaktyki szczepionkowej została wielokrotnie dowiedziona w licznych badaniach epidemiologicznych i znalazła odzwierciedlenie w realizacji programów szczepień obowiązkowych i zalecanych, wpisanych w polityki zdrowotne krajów całego świata. z kolei programami szczepień zalecanych obejmuje się pracowników wyeksponowanych na czynniki biologiczne, którzy z jednej strony są narażeni na kontakt z materiałem zakaźnym, a z drugiej strony sami mogą stanowić źródło zakażenia.

Dobre praktyki

Firma Lasy Państwowe w ponadzakładowym układzie zbiorowym zapewniła swojej załodze ochronę zdrowia przed zakaźnymi czynnikami środowiska pracy. Wprowadzono zapisy dające pracownikom możliwość zaszczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i diagnostyki w kierunku boreliozy. Choroby przenoszone przez kleszcze to istotne narażenia środowiska pracy mogące spowodować długotrwałe negatywne skutki zdrowotne. Prowadzona przez firmę profilaktyka chorób zakaźnych zwiększa bezpieczeństwo i świadomość pracowników.

Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. od lat konsekwencje realizuje politykę zdrowotną, zapewniając swoim pracownikom szereg programów profilaktycznych. Oprócz programów rehabilitacji, ambulatoryjnych, świadczeń leczniczych, szeregu programów ukierunkowanych na układ ruchu czy choroby układu krążenia, firma zapewnia swoim pracownikom możliwość zwiększenia odporności organizmu poprzez skorzystanie ze szczepień przeciw grypie, a także przeciw żółtaczce pokarmowej typu A lub wszczepiennej typu B. 4

W Stanach Zjednoczonych, w celu optymalizacji programów zapobiegania kontroli zakażeń w placówkach opieki zdrowotnej oraz ochrony pacjentów i personelu przed negatywnymi konsekwencjami chorób zakaźnych, w 2011 roku opracowano nowe zalecenia dotyczące szczepień personelu. Za opracowanie odpowiedzialna była grupa robocza, w skład której weszli naukowcy, przedstawiciele placówek opieki zdrowotnej i specjaliści zatrudnieni w Amerykańskich Centrach Kontroli Chorób (Centers for Disease Control and Prevention) – agencji rządu federalnego. Personel został zdefiniowany jako „wszystkie osoby pracujące w którejkolwiek placówce opieki zdrowotnej (otrzymujące lub nieotrzymujące wynagrodzenia), które mają lub mogą mieć kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym, w tym z próbkami pobranymi od pacjenta, skażonym sprzętem medycznym, skażonymi powierzchniami lub skażonym powietrzem”. Do grupy tej zalicza się także: sanitariuszy, salowe, terapeutów, personel stomatologiczny, aptekarzy, personel prosektoriów, studentów i uczniów odbywający zajęcia lub praktyki w placówkach opieki zdrowotnej, wolontariuszy oraz personel niezaangażowany bezpośrednio w opiekę nad pacjentem, ale potencjalnie narażony na zakażenie przenoszone od innych pracowników i/lub pacjentów (np. pracownicy administracji, ochrony, sprzątający i utrzymania placówki). Zakres szczepień pracowników placówek opieki zdrowotnej powinien obejmować:

  • szczepienia zalecane rutynowo całemu personelowi placówki opieki zdrowotnej ze względu na względnie duże ryzyko zakażenia w miejscu pracy i/lub poważnych następstw choroby (w tym ryzyka dla pacjentów, jeśli zarażą się od personelu): przeciwko WZW typu B, grypie sezonowej, odrze, śwince i różyczce, krztuścowi i ospie wietrznej,
  • szczepienia zalecane personelowi placówki opieki zdrowotnej w szczególnych okolicznościach przeciwko meningokokom, durowi brzusznemu i poliomyelitis. 5Biorąc powyższe pod uwagę, niezwykle ważne z perspektywy pracodawcy jest prawidłowe zdefiniowanie grupy pracowników narażonych na czynniki biologiczne, przy czym – jak pokazano wyżej – to nie tylko tzw. personel biały powinien podlegać profilaktyce. Ma to duże znaczenie szczególnie teraz, kiedy w ramach outsourcingu wiele czynności takich jak sprzątanie, ochrona zlecane są firmom zewnętrznym.

 

  1. Ministerstwo Zdrowia. Szczepienia. http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/szczepienia/
  2. World Immunization Week 2017. http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2017/event/en/
  3. Pracodawcy w grupie ryzyka, czyli jak skutecznie ograniczać ekonomiczne konsekwencje grypy. Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej, Warszawa 2014.
  4. Zdrowie w Volkswagen Motor Polska. http://www.vwmp.com.pl/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-spo%C5%82eczna/Z-my%C5%9Bl%C4%85-o-pracownikach/Zdrowie-w-VW-MP.html
  5. Szczepienia dla personelu placówek opieki zdrowotnej - cz. 1. Zalecenia Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) Na podstawie: Immunization of health-care personnel. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices.
Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu