Informacje dla pracodawców

Odpowiednia motywacja

Dla wielu pracowników szczepienia kojarzą się z okresem dzieciństwa i dorastania, często są więc zaskoczeni (nie licząc może grypy czy kleszczowego zapalenia mózgu), że powinni się im poddawać. Tymczasem zalecenia medyczne obejmują również osoby dorosłe. Dobrym przykładem jest tężec. Zgodnie z obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych, szczepionka przeciw tężcowi powinna zostać podana osobom w wieku 19 lat. Nie daje nam ona jednak odporności na resztę życia, dlatego też osobom dorosłym zalecane są przypominające szczepienia raz na 10 lat, przy czym najlepsze efekty przynosi szczepionka skojarzoną (przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi).

Niechęć do szczepień może wynikać z przeświadczenia o ich szkodliwości lub z lekceważenia potencjalnego zagrożenia.  w komunikacji z pracownikami, należy więc pokazać nie tylko zagrożenia i wszystkie następstwa związane z chorobą zakaźną, ale także rozwiać obawy przed objawami ubocznymi samej szczepionki. 

Warto wiedzieć
Uniknięcie choroby zakaźnej to przede wszystkim poprawa jakości życia, brak utraty części zarobków związanych z chorobą i ochrona przed wieloma poważnymi powikłaniami, ze zgonem włącznie. z kolei objawy uboczne po szczepieniu są bardzo ograniczone, a badanie lekarskie, które powinno być zawsze przeprowadzane przed podaniem szczepionki, istotnie ogranicza ich ryzyko, pozwalając wykryć osoby obarczone największym ryzykiem.

Niezwykle ważna jest również atmosfera towarzysząca szczepieniom w miejscu pracy. Nawet, jeśli zostaną one zorganizowane w firmie, ale nie szczepi się kadra kierownicza, pracownicy nie potraktują poważnie zaleceń dotyczących szczepień. Bardzo istotne jest także, by w procesie motywowania pracowników uczestniczyli współpracujący z przedsiębiorstwem przedstawiciele służb medycyny pracy – lekarz lub pielęgniarka – i by pracownik uzyskał odpowiednią wiedzę na temat szczepień w czasie badań profilaktycznych oraz realizowanych programów promocji zdrowia.

Dwie najważniejsze bariery, które należy pokonać by efektywnie zachęcać do szczepień to1:
  • Błędne przekonania pracowników dotyczące chorób zakaźnych, wartości szczepień i znaczenia pracowników w przenoszeniu zakażenia.
  • Brak (lub przekonanie o braku) dogodnych warunków do przeprowadzenia szczepień.


Rolą pracodawcy jest pokonanie powyższych barier – prowadząc akcje informacyjno-edukacyjne i tworząc odpowiednie warunki do realizacji szczepień.

 

  1. Nitsch-Osuch A, Brydak LB. Szczepienia przeciw grypie u personelu medycznego, Medycyna Pracy, 2013;64(1):119–129.
Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu