Informacje dla pracodawców

Ochrona zdrowia pracowników - rodzaje działań

Odpowiedzialność za zdrowie pracowników została ustawowo określona jako podstawowy obowiązek pracodawców.

Art. 207. § 2. Kodeksu pracy:

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Ochroną zdrowia w zakładach pracy w Polsce zajmują się różni profesjonaliści – lekarze sprawujący opiekę profilaktyczną, pracownicy odpowiedzialni za HR i BHP, kadra menedżerska poprzez organizowanie i egzekwowanie bezpiecznych warunków pracy i w końcu różnego rodzaju inspekcje kontrolujące pracodawców pod kątem zapewnieni zgodnych z prawem warunków pracy.

Działania podejmowane przez pracodawców na rzecz tworzenia zdrowego miejsca pracy można podzielić na dwie grupy:

  • Obligatoryjne wynikające z przepisów prawa, np. badania profilaktyczne wynikające z Kodeksu pracy, okresowa ocena ryzyka zawodowego czy wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.
  • Ponadstandardowe, wykraczająca poza obowiązki prawne np.:
    • zapewnienie pracownikom ambulatoryjnych świadczeń leczniczych,
    • działań ukierunkowanych na poprawę zdrowia pracowników np. finansowanie aktywności fizycznej tzw. abonamenty fitness, finansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie, działania edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia,
    • działań ukierunkowanych na środowisko pracy np. zwiększające ergonomie stanowisk pracy, poprawiające standard socjalny, redukcje czynników szkodliwych środowiska pracy ponad obowiązujące normy.


Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy to integrowanie działań obowiązkowych i ponadstandardowych, wpisywanie ich w procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, planowanie, kontrola, rozwój struktur i procesów mających na celu organizację pracy i zachowań w sposób korzystny dla zdrowia pracowników i firmy.

Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy to inwestycja, nie koszt!

Przeprowadzona niedawno w krajach Europy, Ameryki Północnej i Australii analiza wykazała, że inwestycja 1 EUR w ochronę zdrowia pracujących zwraca się w kwocie 2,2 EUR, a korzyści obejmują zwiększone bezpieczeństwo i lepszy stan zdrowia. 1

 

  1. International Social Security Association. Calculating the international return on prevention for companies: Costs and benefits of investments in occupational safety and health. www.issa.int/ROP
Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu