Informacje dla pracodawców

Komunikaty prasowe

Komunikat prasowy. Białystok, 30 listopada 2018
Konferencja pt.: Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i zakaźnych w populacji pracującej województwa podlaskiego”
Komunikat prasowy. Katowice, 27 listopada 2018
Konferencje pt.: "Profilaktyka chorób zakaźnych - proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy"
Komunikat prasowy. Płock, 21 listopada 2018
Konferencja pt.: "Profilaktyka chorób odkleszczowych i innych najczęstszych chorób zakaźnych - proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy"
Komunikat prasowy. Lublin, 6 listopada 2018
Konferencja pt.: "Profilaktyka chorób - proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy"

Partnerzy merytoryczni

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu