Informacje dla pracodawców

Komunikacja oparta na faktach

Jak już wskazano, szczepienia są najskuteczniejszą metodą walki z chorobami zakaźnymi. w komunikacji zachęcającej pracowników do korzystania z tej formy ochrony, należy koncentrować się na korzyściach, jakie wynikają ze szczepień zarówno dla niego, jak i jego otoczenia, w tym najbliższych. Są to:

  • ochrona przed groźnymi następstwami choroby zakaźnej, w tym zgonem,
  • możliwość uniknięcia zwolnienia lekarskiego (korzyść ekonomiczna),
  • ochrona dla rodziny – osoba zaszczepiona nie zarazi członków rodziny chorobą zakaźną, którą może „przynieść” z pracy,
  • brak zagrożenia dla współpracowników.


w komunikacji z pracownikami na temat szczepień warto wykorzystać odpowiednie argumenty i potrafić je uzasadnić:

ARGUMENT KOMENTARZ
 Szczepienia są potrzebne, bo chociaż choroby, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom są obecnie rzadkie, nadal występują 
Bakterie i wirusy, przeciwko którym się szczepimy, nie zostały wyeliminowane całkowicie. Czynniki zakaźne działając na niechroniony organizm mogą spowodować chorobę, a nawet śmierć.
Szczepienia są bezpieczne
 
Bezpieczeństwo szczepionek zostało bardzo dobrze udokumentowane wieloma badaniami. Objawy niepożądane są rzadkie, a uniknięciu tych najpoważniejszych ma służyć badanie lekarskie poprzedzające szczepienie. Szczepienie nie jest obarczone ryzykiem wystąpienia zakażenia, gdyż szczepionka zawiera nieżywe wirusy lub osłabione w taki sposób, by nie zakażały.
 Niezaszczepienie się powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia 
Choroby, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom są niebezpieczne. Każdego roku z ich powodu umierają ludzie. Wprawdzie na wiele chorób zakaźnych i związane z nimi ryzyko poważnych następstw najbardziej podatne są osoby starsze i małe dzieci, ale zakażenia te dotyczą wszystkich, także młodych i zdrowych.
Dla przykładu, grypa wywołuje powikłania ze strony układu krążenia, nerwowego, oddechowego, nerek, może spowodować zaostrzenie chorób już istniejących. Zachorowania na choroby zakaźne są bardzo niebezpieczne dla kobiet w ciąży. Niektóre z zakażeń, np. wirusami HPV i zapalenia wątroby typu B zwiększają ryzyko rozwoju choroby nowotworowej. Zakażenia układu oddechowego, np. wirusem grypy lub pneumokokami zwiększają ryzyko przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
 Konsekwencje schorzeń, na które możemy zachorować ponosimy nie tylko my 
Choroby zakaźne trwają długo i w związku z tym stanowią duży koszt ekonomiczny. Nawet przy tych najłagodniejszych, jak grypa, czy wirusowe zapalenie wątroby typu A, zachorowanie oznacza nieobecność w pracy przez 2-4 tygodnie. Dodatkowe koszty to leki i leczenie powikłań. Nie szczepiąc się, narażamy na zachorowanie siebie i swoje otoczenie. Nie chodzi tylko o zakażenie. Chorując, nie można wykonywać swojej pracy, opiekować się rodziną i wykonywać codziennych zadań. Mogą wystąpić groźne powikłania, a nawet zgon. w konsekwencji rodzina pozostanie bez opieki.

 

Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu