Informacje dla pracodawców

Informacje o środkach EU krok po kroku

Dzięki Funduszom Europejskim istnieje możliwość pozyskania finansowania lub współfinansowania projektów w sektorze ochrony zdrowia.

Warto wiedzieć

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych (np. PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Aby aplikować o środki europejskie niezbędne jest uzyskanie informacji na temat otwartych, aktualnie trwających lub planowanych naborów wniosków o dofinansowanie. w odniesieniu do projektów w obszarze zdrowia informację o aktualnych lub planowanych naborach można uzyskać z następujących źródeł:

Aby wyszukać trwające lub planowane nabory wniosków należy wejść na stronę  www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.zdrowie.gov.pl, a następnie wybrać opcję Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.Źródło:   www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

w celu uzyskania informacji na temat wszystkich planowanych konkursów w danym roku należy uruchomić link Harmonogram naboru wniosków dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.Źródło:   www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

w kolejnych krokach należy wskazać rok, dla którego chcemy uzyskać informację (np. 2017), a następnie program, dla którego będziemy przeglądać informacje. w doniesieniu do obszaru zdrowia należy wskazać „Wiedza Edukacja Rozwój”, lub – w przypadku programu regionalnego – wybrać odpowiednie województwo. Po wybraniu stosowej opcji pojawi się link do dokumentu  „Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w Programie Wiedza Edukacja Rozwój”. 

Informacje nt. planowanych terminów konkursów dotyczących obszaru zdrowia pojawią się w części dokumentu nazwanej „OŚ PRIORYTETOWA V WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA”.

Warto wiedzieć
  • Informacje dotyczące dokumentacji konkursu (takie jak: regulamin konkursu, załączniki, wzory umów i wniosków o dofinansowanie) ogłaszane są na 30 dni przed otwarciem naboru.
  • Regulamin konkursu określa ile czasu ma beneficjent na złożenie wniosku o dofinansowanie (najczęściej jest to ok. 4 tygodni).
  • Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów unijnych w celu ułatwienia procesu pozyskiwania środków europejskich organizują dedykowane szkolenia i konferencje dotyczące omówienia założeń ogłoszonych konkursów.
  • Informacje na temat dostępnych szkoleń można uzyskać za pośrednictwem portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w części „Weź udział w szkoleniach i  konferencjach”.
Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu