Informacje dla pracodawców

Edukacja zdrowotna

Zwiększanie świadomości zdrowotnej pracowników powinno odbywać się wielotorowo, przy współpracy:

 • lekarzy służby medycyny pracy:
  • podczas badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, które nie powinny ograniczać się tylko do orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy, ale również do doradztwa obejmującego także zapobieganie chorobom zakaźnym,
  • podczas akcji profilaktycznych w miejscu pracy, ponieważ znany pracownikom lekarz medycyny pracy będzie się cieszył ich większym zaufaniem,
 • pielęgniarek medycyny pracy,
 • innego personelu medycznego, np. kontraktowanego do realizacji programów prozdrowotnych, w tym edukacyjnych, diagnostycznych czy interwencyjnych,
 • specjalistów BHP.


Dodatkowo, w działaniach edukacyjnych należy wykorzystywać odpowiednie, dostosowane do różnych grup pracowników formy przekazu i narzędzia. Na przykład:

 • szkolenia z edukatorem zdrowia,
 • prowadzenie strony internetowej, portalu społecznościowego i innych form komunikacji elektronicznej,
 • newsletter/ biuletyn firmowy,
 • mailing do pracowników,
 • kampania informacyjna w intranecie firmowym,
 • przygotowanie plakatów,
 • rozdawanie ulotek czy broszur informacyjnych.


Ważnym elementem edukacji jest także walka z nieprawdziwymi przekonaniami na temat szczepień:

Mit Komentarz
 Osoby, które zachorowały były w większości zaszczepione 
To prawda, że szczepienie nie jest skuteczne w stu procentach, gdyż bakterie i wirusy są specjalnie „osłabiane” przy przygotowywaniu szczepionki. Co więcej, nie u wszystkich pacjentów układ immunologiczny reaguje wytworzeniem odporności. Dotyczy to jednak niewielkiej grupy osób – około 2%. w pozostałych przypadkach szczepienie jest skuteczne.
 Większość szczepień wiąże się z mnóstwem groźnych objawów ubocznych 
Szczepienie może spowodować przemijające objawy, takie jak: podwyższona temperatura, złe samopoczucie lub obrzęk i bolesność w miejscu wykonania iniekcji. Brak jest jednak dowodów na to, że szczepienie powoduje groźne dla życia objawy lub śmierć. Co więcej, fakt, że któryś z objawów lub choroba wystąpiły u osoby szczepionej, nie oznacza związku przyczynowo skutkowego ze szczepieniem. Wszystkie szczepionki muszą spełniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa i jakości.
 Szczepionki powodują choroby, zgony oraz długotrwałe następstwa 
Mimo tego, co można znaleźć w publikacjach antyszczepionkowych, szczepionki są bezpieczne i powodują jedynie łagodne, przemijające objawy, które łatwo opanować podaniem np. paracetamolu. Poważniejsze objawy zdarzają się znacznie rzadziej – raz na wiele tysięcy lub milionów pacjentów. Wyeliminowaniu ryzyka poważnych objawów czy zgonu – np. z powodu reakcji uczuleniowej – służy badanie lekarskie poprzedzające szczepienie.
 Choroby, dla których istnieją szczepionki zostały wyeliminowane, więc nie trzeba się szczepić 
Dzięki szczepieniom rozpowszechnienie chorób zakaźnych znacznie się zmniejszyło, niemniej jednak wiele z nich występuje nadal. Ponieważ choroby mogą się pojawić, powinniśmy się szczepić z dwóch powodów. Po pierwsze, by chronić siebie – nawet jeżeli ryzyko jest niewielkie, to jednak istnieje. Po drugie, by chronić swoje otoczenie. Niektórzy ludzie nie mogą być zaszczepieni – np. z powodu alergii na składniki szczepionki. Są oni podatni na choroby zakaźne i ich jedyną szansą na niezachorowanie jest to, że wszyscy wokół będą zaszczepieni.
 Podawanie różnych szczepionek w tym samym czasie zwiększa ryzyko objawów ubocznych i zwiększa zagrożenie dla układu immunologicznego 
Dostępne dane naukowe pokazują, że podanie kilku różnych antygenów bakteryjnych czy wirusowych nie zagraża układowi immunologicznemu. Na co dzień jesteśmy narażeni na liczne bakterie i wirusy, z którymi nasz układ immunologiczny musi sobie radzić. Badania wykazują również, że podanie kilku szczepionek jednocześnie jest tak samo skuteczne, jak podanie ich w odstępach czasowych.
Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu