Informacje dla pracodawców

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl jest Compass Public Relations s. c. K. Waligóra, A. Pawlikowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 64 lok. 405, 00-872 Warszawa, NIP: 525-258-22-05, REGON 147104984.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa w serwisie oraz rejestracji na spotkania organizowane w ramach projektu „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”. Do tego celu administrator gromadzi takie dane jak: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, numer telefonu oraz adres email.

Nie wykorzystujemy danych osobowych oraz informacji kontaktowych do innych celów niż wskazane w poprzednim zdaniu. Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z prawem mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania. Dane przez Państwa podawane są przekazywane na zasadzie dobrowolności.

Partnerzy merytoryczni

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu