Informacje dla pracodawców

Podpowiadamy jak skutecznie zmniejszyć absencję chorobową oraz pozyskać środki na realizację działań z zakresu profilaktyki zdrowia w miejscu pracy – zachęcamy do zapoznania się i do korzystania z poradnika przygotowanego przez naszych ekspertów.

Profilaktyka chorób zakaźnych – kierunek do zbudowania zdrowego miejsca pracy.

Pobierz poradnik

Materiał filmowy

Informacje o projekcie


Najwłaściwszym miejscem do implementacji programów zdrowotnych jest miejsce pracy, ponieważ dużą część życia spędzamy w pracy


Malzon&Lindsay, Health Promotion at the Worksite.
WHO Europe: Copenhagen, 1992


 

Szanowni Państwo,

Życie i zdrowie to fundamentalne wartości każdego człowieka, które wymagają szczególnej uwagi. Dostrzegając to, coraz więcej pracodawców angażuje się w ochronę zdrowia swoich pracowników nie tylko dlatego, że tak stanowi prawo, ale również z powodów etycznych i wizerunkowych, biorąc odpowiedzialność za kondycję psychofizyczną swojej załogi.

Niniejszym oddajemy w Państwa ręce serwis – stworzony w ramach projektu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”. Za jego pośrednictwem pragniemy pokazać Państwu, że troska o zdrowie pracowników może przynosić także, niezależnie od wielkości organizacji, korzyści ekonomiczne. Pakiety medyczne, prozdrowotne działania edukacyjne i świadomościowe, coraz modniejszy trend corporate wellness czy organizacja programów profilaktycznych, w tym akcji szczepień w miejscu pracy to inwestycja, która się zwraca. Efektywność działań prozdrowotnych potwierdzają liczne badania, analizy i statystyki – poprzez wzrost efektywności firmy i obniżanie licznych kosztów związanych np. z absencją pracowników, działania te pomagają maksymalizować zyski. Troska o zdrowie pracowników i oferowanie im odpowiednich rozwiązań profilaktycznych i ochronnych to też realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która od kilkunastu lat nabiera coraz większego znaczenia oraz droga do budowania reputacji i pożądanego wizerunku firmy. To z kolei daje możliwość pozyskania do swojej organizacji najlepszych pracowników! Wart uwagi jest również fakt, że najbardziej pożądanym świadczeniem dodatkowym oferowanym przez pracodawcę jest rozszerzony pakiet opieki medycznej – 50,2% pracowników wskazało ten benefit jako najbardziej atrakcyjny.1 Systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych na rzecz zdrowia to więc ogromna korzyść zarówno dla pracowników, jak i samego pracodawcy i kondycji jego przedsiębiorstwa.

Stworzony specjalnie dla Państwa serwis zawiera kompendium wiedzy m.in. na temat chorób zakaźnych, ponieważ to ich obecność w miejscu pracy może w sposób szczególny zdezorganizować codzienny rytm i w dłuższej perspektywie obniżyć produktywność załogi. To zaś z kolei oznacza wymierne, często bardzo duże, straty dla biznesu i funkcjonowania całej organizacji. Oprócz analiz i danych statystycznych oraz regulacji prawnych, prezentujemy w nim dobre praktyki oraz porady i wskazówki, w tym informacje o dodatkowym finansowaniu, które pomogą osiągnąć zamierzony cel – budowę zdrowego miejsca pracy.

 

Zapraszamy Państwa lektury!

Organizatorzy projektu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”

 

  1. Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku. Sedlak & Sedlak. https://wynagrodzenia.pl/artykul/podsumowanie-raportu-swiadczenia-dodatkowe-w-oczach-pracownikow-2016

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu