Informacje dla SAMORZĄDÓW

Schematy programów zdrowotnych

Wzorzec programu polityki zdrowotnej profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka przygotowaliśmy Wzorzec programu polityki zdrowotnej profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. Autorami wzorca są: Anna Dusza-Ciechanowska, ekspert samorządowy, Kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Kielce oraz Michał Brzeziński. W opracowaniu wykorzystano elementy modelowego samorządowego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych, opracowanego przez Stowarzyszenie CEESTAHC.

Wzorzec_PPZ_Profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż..docx

Wyjaśnienie do wzorca_PPZ_Profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż..docx

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu